Warsztaty „Od Morza Czerwonego do Zatoki Perskiej „

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz zakłady Archeologii Bliskiego Wschodu i Archeologii Egiptu i Nubii, Instytutu Archeologii UW zapraszają na międzynarodowe warsztaty poświęcone badaniom wokół Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego.

Odkryte w Berenike szklane paciorki z przedstawieniem masek. Fot. S. Sidebotham

Warsztaty odbędą się w Instytucie Archeologii UW w sali 210 w dniach 18-19 października 2013 w godzinach 9.00-19.30 (piątek) oraz 10.00-15.00 (sobota).

Pierwszy dzień obrad (piątek) poświęcony będzie różnym zagadnieniom wynikającym z badań CAŚ UW prowadzonych na północnym wybrzeżu Zatoki Kuwejckiej. Jednym z nich jest kwestia wpływu wywodzącej się z Mezopotamii neolitycznej kultury Ubaid na region basenu Zatoki Perskiej.

Dyskusja będzie koncentrować się na próbie wyjaśnienia natury i skali kontaktów pomiędzy Zatoką Perską i południową Mezopotamią w okresie późnego neolitu a także na porównaniu różnych aspektów kultury materialnej pomiędzy stanowiskami omawianego regionu. W dyskusji wezmą udział zarówno członkowie polskiej misji archeologicznej na stanowisku Bahra 1, jak i goście zagraniczni – badacze innych, powiązanych kulturowo stanowisk z regionu.

Drugie zagadnienie, do którego punktem wyjścia stały się rezultaty badań wykopaliskowych i powierzchniowych przeprowadzonych w tym samym rejonie Kuwejtu, koncentruje się na cmentarzyskach tumulusowych. Dyskusja będzie się toczyć wokół ich datowania oraz potencjalnych afiliacji kulturowych.

Drugi dzień warsztatów (sobota) poświęcony będzie w całości efektom prac wykopaliskowych prowadzonych przez CAŚ i Uniwersytet w Delaware w Berenike w Egipcie – mieście porcie na ważnym szlaku handlowym łączącym Egipt i Śródziemnomorze z Arabią i Indiami.

Specjaliści przeanalizują to zagadnienie z punktu widzenia dwóch regionów będących częścią tego szlaku – Arabii (stanowisko Sumhuram – Khor Rori w Omanie oraz region Hadramaut w Jemenie) z jednej strony oraz Berenike w Egipcie z drugiej.

Dyskusja dotyczyć będzie przede wszystkim kontaktów łączących te dwa obszary. Badania w „świątyni Lotosów” datowanej na IV-V wiek n.e. zlokalizowanej na terenie starożytnego portu w Berenike dostarczyły niezwykle bogatego materiału zabytkowego, który ukazuje ogromną różnorodność kulturową i etniczną miasta, w tym obecność południowoarabskich kupców. Interpretacja ich udziału i roli w „Szlaku przyprawowym” będzie głównym tematem sobotniego panelu dyskusyjnego.

Szczegółowy program warsztatów oraz wszystkie aktualizacje są dostępne na stronie
www.pcma.uw.edu.pl.