Ostrygi, wino i fajka – tak się żyło na zamku w Kostrzynie

Jesienią naukowcy zamierzają przystąpić do kolejnego etapu prac archeologicznych na terenie ruin zamku w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Podczas poprzedniego sezonu odkryto tam tunel, który mógł być ujęciem wody. Badacze podejrzewają, że ruiny nadal kryją wiele tajemnic.

– Największą niespodzianką ubiegłorocznych prac było odkrycie tajemniczego tunelu przy wieży głównej, który ma 20,5 m długości, ok. 1,9 metra szerokości i ok. 2,5 m wysokości. Natrafiono w nim na liczne przedmioty świadczące o diecie tutejszych mieszkańców – powiedział PAP Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą.

Wśród odpadków pokonsumpcyjnych odkrytych podczas badań wyróżnić należy: kości zwierzęce, kości ptaków oraz łuski i ości rybie. Zdaniem Sochy, na szczególną uwagę zasługują jednak muszle małży.

– W wyniku analizy wykonanej przez zespół pod kierownictwem dr hab. Bartłomieja Bartyzela ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stwierdzono, iż są to muszle należące do ostrea edulis, czyli ostrygi jadalnej, a pochodzą one z Morza Północnego – powiedział PAP Socha.

Według naukowców to znalezisko świadczy o tym, że w XVIII wieku na tych terenach istniało zapotrzebowanie, a być może była nawet moda na tego rodzaju żywność. W tym czasie w innych rejonach Europy małże były dosyć pospolitym pożywieniem, gdyż ich transport nie nastręczał wielu problemów.

– Transportowano żywe małże, w głąb lądu dostarczano je szlakami rzecznymi na statkach, w odpowiednio przygotowanych kadziach z wodą morską. Być może w ten właśnie sposób z Morza Północnego do Kostrzyna nad Odrą dostarczono ostrygi, z których do dziś pozostały jedynie muszle – wyjaśnił Socha.

Swoją dietę ówcześni mieszkańcy kostrzyńskiego zamku wzbogacali również alkoholem, głównie winem. Fakt ten poświadczają znajdowane dosyć często butelki szklane oraz ich fragmenty. Niekiedy zachowują się również stemple szklane, w tym jeden z datą 1743.

W XVIII wieku popularną używką był także tytoń. Pozostałością wskazującą na jego używanie na masową skalę są fajki z białej glinki kaolinowej. W wykopie archeologicznym odkryto fajki pochodzące z manufaktur w Goudzie (Holandia) oraz Rościnie, niedaleko Myśliborza (obecnie woj. zachodniopomorskie).

Badania archeologiczne wskazują, że pierwszy zamek w Kostrzynie wybudowano w XIV wieku. W kolejnych wiekach był on wielokrotnie przebudowywany. Powodem były zniszczenia wojenne i zmiany jego funkcji.

Podczas ciężkich walk Armii Czerwonej z Wehrmachtem w lutym i marcu 1945 roku zamek został zrównany z ziemią, podobnie jak inne budynki znajdujące się na terenie twierdzy.

Najstarszym elementem odkrytym podczas badań archeologicznych zamkowych ruin jest mur ceglany. Prawdopodobnie jest to relikt dworu margrabiów wybudowanego w pierwszej ćwierci XIV wieku, którego ściana została wtórnie wykorzystana przy przebudowie zamku.

Nowy sezon archeologiczny ma rozpocząć się we wrześniu.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce