Nieznany tunel w obozie zagłady

Podczas wykopalisk na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady SS-Sonderkommando Sobibor (woj. lubelskie) archeolodzy z Polski i Izraela natrafili na nieznany dotąd tunel – poinformował „Nasz Dziennik

Tablice przy wejściu do obozu koncentracyjnego Sobibor

Pamiątkowe tablice przy wejściu na teren byłego obozu

Jak napisała „Gazeta Wyborcza Lublin” tunel prowadził z baraku pod ogrodzeniem i schodzi na głębokość 1,6 m. Było to konieczne by ominąć wkopane na głębokość 1,4 m zasieki. Odkryty odcinek ma 10 m długości i szerokość człowieka przeciętnej postury.

W ocenie archeologów tunel najpewniej wykonali więźniowie z Sonderkommando, którzy na polecenie Niemców palili zwłoki zamordowanych Żydów.

– Raczej nikt z niego skorzystał. Są bowiem relacje byłych więźniów, że podkop odkryli Niemcy i dlatego rozstrzelali, a potem spalili całą załogę Sonderkommando – powiedział „Gazecie Wyborczej” Wojciech Mazurek, polski współkierownik badań na terenie byłego obozu.

W latach 1942-1943 Niemcy zamordowali w Sobiborze co najmniej 250 tys. Żydów z Lubelszczyzny, Galicji i państw Europy Zachodniej (m.in. Holandii.).

W ostatnich miesiącach funkcjonowania obozu w Sobiborze aktywnie działała organizacja konspiracyjna, której członkowie wszczęli bunt w październiku 1943 r. W wyniku akcji zginęło kilkunastu Niemców z załogi obozu. 300 więźniów zbiegło, z czego 200 wymknęło się pościgowi. Po tej ucieczce hitlerowcy zlikwidowali obóz i wyburzyli jego zabudowania.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 9, średnia ocen: 5,33 na 6)
Loading...