Pradawana ważka nazwana na cześć dr. Adriana Kina

Eumorbaeshna adriankini to nowy gatunek ważki odkryty w kamieniołomie Owadów-Brzezinki, miejscu porównywanym do jednego najsłynniejszych stanowisk paleontologicznych – Solnhofen. Nazwa gatunkowa pochodzi od odkrywcy stanowiska – dr. Adriana Kina zmarłego w czerwcu 2012 roku.

Skrzydło ważni nazwanej na cześć Adriana Kina. Tę wspaniałą skamieniałość dr. Kin znalazł w kamieniołomie „Owadów – Brzezinki”. To pierwszy taki okaz w Polsce Fot. A. Kin

Publikacja prezentująca odkrycie ukazała się w periodyku „Acta Palaeontologica Polonica” (58, 2013). Jej autorami są Gunter Bechly z Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie i dr Adrian Kin ze Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS. Nazwę gatunkowi nadano po śmierci polskiego naukowca, chcąc w ten sposób upamiętnić jego postać.

Ważkę znaleziono w warstwach górnojurajskich sprzed około 148 mln lat.

– Unikatowość opisanej skamieniałości jest związana z tym, że jest to pierwszy późnojurajski owad z rodziny Eumorbaeschnidae opisany z terenu Polski. Podobne gatunki znane były dotychczas wyłącznie z położonego w południowych Niemczech stanowiska Solnhofen – komentuje dla PAP dr Błażej Błażejowski z Instytut Paleobiologii PAN.

Badacz dodaje, że stanowisko Owadów-Brzezinki powinno być traktowane jako całkowicie nowe „okno tafonomiczne” świata organicznego późnej jury, ukazujące w sposób unikatowy nieznany zapis ewolucji organizmów żywych.

***

Dr Adrian Kin zmarł w czerwcu 2012 roku w wieku 33 lat. Był prezesem, liderem i założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS. Zorganizował i uczestniczył w ponad 1200 wyprawach geologicznych, paleontologicznych oraz przyrodniczych na terenie Polski i za granicą.

Do najciekawszych odkryć badacza należy zidentyfikowanie w materiale kopalnym szeregów wędrujących w ścieżkach trylobitów – stawonogów z okresu górnego dewonu (sprzed ok. 350 mln lat) na terenie kamieniołomu wapieni „Kowala” w Górach Świętokrzyskich. Dr Adrian Kin po raz pierwszy udowodnił również plastyczność fenotypową (zmienność organizmu pod wpływem warunków panujących w środowisku) u kopalnych głowonogów – amonitów. Był odkrywcą największego (1,18 m) znanego z terenu Polski amonita sprzed 75 mln lat.

W kwietniu 2012 roku ogłosił kolejne odkrycie – skarbnicę skamieniałości sprzed 148 mln lat zlokalizowaną w kamieniołomie Owadów-Brzezinki obok Sławna (woj. łódzkie, pow. Opoczno). Składały się na nią m.in. szczątki pierwszego odkrytego w Polsce pterozaura (latającego gada), pierwszego znanego z Polski skrzydła ważki jurajskiej, liczne skrzypłocze oraz ryby. Wiele z tych skamieniałości, pochodzących z późnojurajskich warstw geologicznych, reprezentuje rodzaje i gatunki nowe dla nauki. Jest to unikatowe w skali świata stanowisko paleontologiczne. Tutaj dr Kin również znalazł zapis kopalny pierwszego polskiego tsunami.

Badacz gromadził skamieniałości przez całe życie. Obecnie trwają negocjacje z Państwowym Instytutem Geologicznym–Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczące przejęcia jego kolekcji przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie i prezentacji obiektów w odrębnej sali noszącej jego imię i nazwisko.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

Günter Bechly i Adrian Kin, First record of the fossil dragonfly family Eumorbaeschnidae from the Upper Jurassic of Poland, Acta Palaeontologica Polonica 58 (1), 2013: 121-124 doi: http://dx.doi.org/10.4202/app.2011.0194

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 5,00 na 6)
Loading...