Muzeum Etnograficzne Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Prośba o pomoc

Muzeum Etnograficzne (z działem archeologicznym) zakładu etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (Wydział Humanistyczny), powstało 4 marca 1925 roku w celu zagospodarowania przedmiotów zebranych przez zakład na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza w czasie prac nad jeziorami trockimi. Gromadziło także rękopisy i dokumentację ikonograficzną oraz przedmioty i artefakty archeologiczne.

Mumie

Placówka spełniała rolę podręcznego laboratorium dla prowadzenia ćwiczeń studenckich oraz badań etnograficznych specjalistów, a jednocześnie rolę muzeum demonstracyjnego, dostępnego dla wycieczek i publiczności.

Kierownikiem muzeum była prof. Cezaria Baudouin-de-Courtenay Ehrenkreutzowa – równocześnie kierowniczka zakładu etnologii. Po niej, p.o. kierownika został prof. Erwin Koschmieder (1934/35), a następnie kierownikiem wybrano prof. Kazimierza Moszyńskiego. Asystentką przy muzeum była Maria Znamierowska-Prüfferowa. Placówka znajdowała się przy ul. Zamkowej 11. Kres jej istnieniu przyniosły wydarzenia II Wojny Światowej. Nie wiemy, co się stało ze zbiorami.

Dr hab Mirosław A. Supruniuk, kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, szuka informacji o losie zabytków, które znajdowały się w muzeum, a zwłaszcza widocznych na zdjęciu mumii.