LiDAR odsłonił ślady przeszłości na Suwalszczyźnie

Skupiska kopców kamienno-ziemnych – najprawdopodobniej kurhanów i fragmenty wczesnośredniowiecznych wałów i kopców strażniczych zlokalizowali na Suwalszczyźnie archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA).

– Rozpoznaliśmy obszar 100 km kw. przy użyciu lotniczego skanowania laserowego (LiDAR). Badaniami objęliśmy zarówno znane stanowiska archeologiczne, jak również tereny silnie zalesione i podmokłe, które dotychczas były dla nas nieznane – wyjaśnia Cezary Sobczyk, kierownik projektu z Działu Archeologii Bałtów PMA.

Badaniami objęto m.in. teren słynnego cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii k. Suwałk oraz obszar wokół grodzisk w Szurpiłach, Osinkach i Jeglińcu. Analiza utworzonych na podstawie wyników skanowania numerycznych modeli terenu, dostarczyła informacji na temat stanu zachowania i morfologii kilkudziesięciu stanowisk o własnej formie terenowej. Skanowanie wykonała firma MGGP Aero.

– Zastosowanie LiDARu na Suwalszczyźnie pozwoliło uzyskać szczegółowe, trójwymiarowe plany ponad dwudziestu zarejestrowanych stanowisk archeologicznych, a także zidentyfikować kilkanaście nowych – dodaje archeolog.

Wyniki przeprowadzonych badań archeolodzy skonfrontowali w terenie, w czasie badań powierzchniowych. – Jednak dla potwierdzenia funkcji, określenia chronologii i przynależności kulturowej nowoodkrytych stanowisk należy przeprowadzić w ich obrębie wykopaliska – uważa Sobczyk.

Część uzyskanych wyników wykorzystana będzie w projekcie realizowanym przez Dział Archeologii Bałtów PMA: Atlas Grodzisk Jaćwieży.

Badania z pomocą LiDAR-u oraz prospekcję terenową wykonano w 2012 roku. Projekt sfinansowano dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu 5 „Ochrona zabytków archeologicznych” – Nowe metody identyfikacji i weryfikacji stanowisk na Suwalszczyźnie.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 15, średnia ocen: 4,87 na 6)
Loading...