Pierwsze badania archeologiczne kościoła w Przecznie

W ubiegłym tygodniu archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończyli prace w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie (gm. Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie).

Przeczno – kościół i badający go archeolodzy

Ekipa pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK przez trzy tygodnie badała wnętrze i otocznie świątyni. Były to pierwsze prace wykopaliskowe na tym stanowisku. Podstawowym celem badań było rozpoznanie fundamentów kościoła i stratygrafii oraz uprzątnięcie krypty pod prezbiterium. W trakcie tych prac toruńscy archeolodzy dokonali szeregu ciekawych i niespodziewanych odkryć, które pozwalają lepiej poznać to miejsce i wypełnić luki w jego historii.

Najbardziej emocjonujące dla archeologów były prace w krypcie. Odkryli tam cztery szkielety dorosłych osób. Początkowo nie było wiadomo, kogo pochowano w krypcie. Jednak analizy epitafiów zachowanych w kościele, pozostałości strojów zmarłych, badania antropologiczne i kwerenda genealogiczna, pozwoliły ustalić, że najpewniej są to członkowie rodziny Znanieckich h. Krzywda, właściciele Przeczna z końca XVIII i XIX wieku: Adam Paweł Znaniecki (1764 -1821), jego córka Zofia Znaniecka (1794-1822), syn Michał Znaniecki (1793-1860) oraz żona Michała – Franciszka z Kiełczewskich (1796-1876). Po badaniach kości zostały złożone do wspólnej trumny oraz uroczyście pochowane na powrót w krypcie.

Archeolodzy badali również prezbiterium kościoła. Założyli tam wykop w celu zbadania fundamentów i przestrzeni „podprezbiterialnej”. W jednym z profili zarejestrowali sporych rozmiarów skupisko kamieni. Po poszerzeniu wykopu okazało się, że jest to najprawdopodobniej potężna kamienna podstawa średniowiecznego ołtarza. Być może w przyszłości będzie ona trwale wyeksponowana w podłodze prezbiterium poprzez zamontowanie w tym miejscu szklanej płyty.

Wykonywanie dokumentacji rysunkowej w wykopie w prezbiterium

Podczas wykopalisk archeolodzy wykonali również wykop przy wieży w ścianie zachodniej kościoła, który pozwolił na zbadanie fundamentów świątyni i dawnego cmentarza oraz wykop w przestrzeni pomiędzy kościołem a plebanią, gdzie zarejestrowali duży obiekt późnośredniowieczny o niekreślonej dotąd funkcji.

Kamienny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego powstał na przełomie XIII i XIV stulecia. Posiada jedną z trzech najstarszych w regionie (obok Domu Kopernika i kościoła św. Jakuba Apostoła w Toruniu) więźbę dachową. Nieopodal znajdują się relikty późnośredniowiecznego gródka stożkowatego, który w latach 1982-83 badany był przez ekipę prof. Andrzeja Koli.

Badania archeologiczne prowadzone w kościele miały charakter prac wyprzedzających przed remontem prezbiterium. Nie jest jednak wykluczone, że ekipa prof. Sulkowskiej-Tuszyńskiej powróci w to miejsce z kolejnym sezonem badawczym.

Więcej o badaniach na stronie: www.archeologiajakub.wordpress.com

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 6, średnia ocen: 5,00 na 6)
Loading...