Sierpniowe propozycje Iskier

Prezentujemy wybrane książki z oferty wydawniczej Iskier. Mamy nadzieję, że przypadną Wam do gustu! :)

Zakątek pamięci

Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych
ISBN: 83-207-1761-2
Data wydania: 2004-07
Numer wydania: I
Opis fizyczny:
165 x 235 mm, 196 stron, oprawa twarda z obwolutą

XIX wiek: dwa powstania, dwa zrywy, które miały przynieść Polsce utraconą wolność. Nie przyniosły, za to zaowocowały gromadną emigracją oraz licznymi represjami zaborców: zsyłką, konfiskatami dóbr, kontrybucjami podcinającymi gospodarcze podstawy istnienia majątków szlacheckich…

SPIS TREŚCI

7 ROZDZIAŁ PIERWSZY
Raj utracony
19 ROZDZIAŁ DRUGI
Dom obszerny, wygodny, rodzinny
51 ROZDZIAŁ TRZECI
Dzień jak co dzień
89 ROZDZIAŁ CZWARTY
Długie zimowe wieczory
119 ROZDZIAŁ PIĄTY
Goście jadą!
153 ROZDZIAŁ SZÓSTY
Wspólnymi siłami
181 ROZDZIAŁ SIÓDMY
Dziedzictwo
192 Literatura

 

 

Podróże bliższe i dalsze

czyli urok komunikacyjnych staroci
ISBN: 83-244-0014-1
Data wydania: 2006-01
Numer wydania: I
Opis fizyczny:

165 x 235 mm, 184 strony, oprawa twarda z obwolutą

 

Dziś budzą pobłażliwy uśmiech lub nostalgiczną zadumę. Są zabytkami przeszłości, obiektami kolekcjo+nerskimi, często turystyczną atrakcją. A przecież niecałe sto pięćdziesiąt lat temu kareta, dorożka, tramwaj konny, automobil były w powszechnym użyciu. Świat żył wtedy w innym tempie. Podróż „do wód” trwała kilka dni, a zwykły wypad do podmiejskiego kurortu stawał się prawdziwą wyprawą. Wróćmy do tamtych czasów, poddajmy się nastrojowi stwarzanemu przez stukot końskich kopyt i gazowe latarnie, wsłuchajmy się w muzykę kół wagonów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pozwólmy, by owiał nas wiatr historii.

 

 

Życie polskie w dawnych wiekach

NAKŁAD WYCZERPANY (WKRÓTCE WZNOWIENIE!)

ISBN: 978-83-244-0085-0
Opracowanie: Janusz Tazbir
Data wydania: 2006-11
Numer wydania: I w tej edycji
Opis fizyczny:
165 x 235 mm, 284 strony, oprawa twarda z obwolutą

W dzienniku zmarłego na emigracji Jana Lechonia znajdujemy opis snu, w którym poeta widział stare ryciny przedstawiające barwne postacie XVII stulecia, husarzy i lisowczyków, a wszystko razem przypominało mu Życie polskie w dawnych wiekach Władysława Łozińskiego. Ten pierwszy w naszej literaturze historycznej całościowy opis staropolskich obyczajów szlacheckich po dziś dzień urzeka barwnością i urodą stylu literackiego, który autor zademonstrował już w Oku proroka czy Skarbie watażki. Współcześni odebrali dzieło Łozińskiego jako swego rodzaju ekspiację za czarny obraz obyczajów nakreślony przez niego w Prawem i lewem. Niczym puchar sarmackiego miodu miało zatrzeć nieco piołunowy smak poprzedniego utworu.
Dzięki temu pięknie i bogato ilustrowanemu wydaniu czytelnik może zajrzeć do siedzib magnaterii oraz zamożnego ziemiaństwa, podziwiać ich „ubiory i splendory”, towarzyszyć im w życiu publicznym i rodzinnym, na co dzień i od święta, a także w podróżach po tak rozległej niegdyś Rzeczypospolitej oraz w wojażach do dalekich krajów.
Z życia polskiego… czerpano podobną otuchę, co z Trylogii Henryka Sienkiewicza. Pokrzepieniu serc służyły bowiem opisy wspaniałych siedzib, jak również rycerskich przewag dawnych Sarmatów. Rozbudzały nadzieję, że kiedyś, podobnie jak to już miało miejsce, Polacy wezmą górę nad sąsiadami, którzy najechali i podzielili ich ojczyznę. Łoziński przypomniał, że Polska nie tylko zawsze stanowiła integralną część Europy, lecz także zapisała piękne karty w dziejach jej kultury.

SPIS TREŚCI

5 PRZEDMOWA
18 UWAGI WYDAWNICZE
19 PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO I DRUGIEGO WYDANIA
21 PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO

23 ROZDZIAŁ PIERWSZY
Zamki i pałace
67 ROZDZIAŁ DRUGI
Dwory i dworki
105 ROZDZIAŁ TRZECI
Ubiory i splendory
159 ROZDZIAŁ CZWARTY
Dom i świat
257 PRZYPISY
268 INDEKS

Polecamy również pozostałe książki z oferty wydawniczej Iskier!