Magiczny świat kultury trypolskiej

Ekspozycja prezentująca zabytki jednej z najbardziej intrygujących i tajemniczych kultur archeologicznych w dziejach Europy, potrwa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu do 30 kwietnia br. w ramach cyklu „Bliskie spotkania z…”. To unikatowe obiekty kultury trypolskiej ze wsi Biały Potok (rej. Czortków, dzisiejsza Ukraina) związane z magicznymi praktykami i obrządkami religijnymi.

Na wyjątkową grupę zabytków składają się wykonane z gliny figurki ludzkie i zwierzęce oraz miniaturowe naczynia odkryte w 1925 roku. Wszystkie pochodzą z naszej muzealnej kolekcji. Wiek zabytków szacowany jest na 2 poł. IV tysiąclecia p.n.e. Zabytki tego typu, ze względu na swoje przeznaczenie, są znajdowane przez archeologów w sanktuariach i domowych świątyniach.

Wyroby ceramiczne tej społeczności charakteryzują się nadzwyczaj barwnymi, malowanymi dekoracjami. Niektórzy badacze zaliczają je do najpiękniejszych powstałych w okresie eneolitu – epoki miedzi (IV tysiąclecie p.n.e.) a nawet pradziejów Europy. Bogate zdobienia mają ukazywać skomplikowany świat wierzeń ówczesnych ludzi.

W ostatnim czasie prowadzone są intensywne prace, których celem jest opracowywanie całego unikatowego zbioru zabytków kultury trypolskiej w zbiorach poznańskiego muzeum, na który składają się między innymi bogato malowane fragmenty naczyń ceramicznych, wyroby krzemienne i kamienne, ciężarki tkackie, przęśliki i bardzo dobrze zachowane fragmenty polepy, materiał organiczny oraz kości zwierzęce i ludzkie. Opracowania i analizy materiałów są prowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy z Polski i Ukrainy, którym kieruje Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM.