Relikty prahistorycznych fortyfikacji odkryto w Karpatach

Fragment idola antropomorficznego oraz nietypową konstrukcję kamienną z epoki brązu sprzed 4 tys. lat odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ w Maszkowicach (Małopolskie).

Tegoroczne wykopaliska, które odbyły się latem, poprzedziły badania nieinwazyjne – geomagnetyczne i odwierty geologiczne w 2009 i 2010 roku. Dzięki temu archeolodzy poznali strukturę geologiczną terenu i wytypowali miejsca do rozpoczęcia regularnych prac.

– Do najciekawszych znalezisk niewątpliwie należy fragment glinianej statuetki w typie idola, o formie charakterystycznej dla kultur obszaru anatolijsko-egejskiego w środkowej i późnej epoce brązu. Figurkę znaleźliśmy na głębokości ponad metra poniżej obecnego poziomu ziemi, w ciemnej, organicznej warstwie będącej pozostałością podłóg domów z najwcześniejszego etapu zasiedlenia grodu w Maszkowicach – opowiada kierownik wykopalisk dr Marcin S. Przybyła.

W tych warstwach archeolodzy natknęli się na liczne fragmenty naczyń ceramicznych, zdobionych charakterystycznym ornamentem spiralno-guzowym, co być może wskazuje na ich rytualny charakter.

Na krawędzi stanowiska natrafiono na konstrukcję wykonaną z dużych bloków piaskowca, dochodzących do 80 cm średnicy. Tworzyły one rodzaj wału lub muru wzniesionego bez użycia zaprawy. Najprawdopodobniej były to umocnienia osady w epoce brązu.

Naukowcy pobrali kilkadziesiąt próbek do wykonania analiz makroszczątków roślinnych i datowania radiowęglowego. Większość z nich poddano flotacji (płukaniu) już w trakcie trwania badań. Obecnie znajdują się w Instytucie Botaniki PAN. Ponadto, dr Aldona Bieniek wykona analizy palinologiczne.

– Dzięki zastosowaniu tych metod uzyskamy nie tylko precyzyjne daty dla funkcjonowania osady, ale również dowiemy się, jakie rośliny spożywali jej mieszkańcy i w jaki sposób zmieniało się otaczające ją naturalne środowisko” – wyjaśnia dr Przybyła.

Osada obronna z epoki brązu była badana już w latach 60. i 70. XX wieku, jednak nigdy nie doczekała się kompletnego opracowania. Celem zespołu, który obecnie prowadzi wykopaliska, jest również analiza znalezisk sprzed kilkudziesięciu lat i utworzenie kompletnej, komputerowej bazy danych.

W wykopaliskach uczestniczyli również absolwenci i studenci Instytutu Archeologii UJ. Prace finansowane były w całości ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 10, średnia ocen: 5,90 na 6)
Loading...