Średniowieczny manuskrypt i dokumenty z XVI wieku wracają do Wrocławia

Do Wrocławia powrócą zaginione w czasie II wojny światowej księgi – m.in. XV-wieczny manuskrypt „Liber de natura rerum”. Odzyskane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzieło zostanie we wtorek przekazane rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odzyskało kolejny zaginiony w wyniku II wojny światowej średniowieczny rękopis pochodzący ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Jest to wykonana w XV wieku kopia dzieła Thomasa Cantimpratensisa (1201-1272), pisarza kaznodziei i teologa, zatytułowanego „Liber de natura rerum”, powstałego w latach 1230-1245.

Manuskrypt pochodzi z biblioteki wrocławskiego patrycjusza Tomasza Redigera (zmarłego w 1576 r.), która od połowy XVII w. udostępniana była w kościele Św. Elżbiety, a w połowie XIX w. stała się jednym z filarów nowopowstałej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu.

W ostatnich dniach odzyskano też zaginiony podczas wojny XVI-wieczny zbiór dokumentów stanowiący część dużego zespołu archiwaliów (XVI-XX, w), które dotyczą majątków śląskich (Ząbkowice Śląskie, Międzylesie i Wilkanów). Zostały one odnalezione w zbiorach dwóch archiwów na terenie Republiki Czeskiej. Odzyskano je na podstawie podpisanej 22 września 2011 r. polsko-czeskiej umowy, a przekazane zostaną do zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu

W obawie przed bombardowaniami jesienią 1943 roku najcenniejsze zbiory miejskiej książnicy, a wśród nich „Liber de natura rerum”, ewakuowano poza Wrocław, m.in. do pałacu Ramfeld (późniejsze Ramułtowice). Stamtąd rękopis został skradziony. Po wojnie trafił w ręce znanego kolekcjonera. Został odzyskany dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z domem aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku i w Londynie. Zwrócony będzie Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest sukcesorem dawnej Biblioteki Miejskiej.

Jest to już trzeci rękopis pochodzący ze zbiorów Tomasza Redigera rewindykowany do Polski dzięki staraniom MSZ. W roku 2005 powrócił z Londynu brewiarz z pierwszej połowy XV wieku, a w roku 2009, z Nowego Jorku – XV-wieczny mszał. We wtorek w warszawskiej siedzibie MSZ minister Radosław Sikorski przekaże Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego odzyskany manuskrypt.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 3, średnia ocen: 5,67 na 6)
Loading...
Tags: