Ossuarium wnuczki Kajfasza

Trzy lata temu izraelskie służby archeologiczne rozbiły siatkę handlarzy rabowanymi zabytkami. Wśród znalezionych przedmiotów znalazła się zdobiona, kamienna skrzynia na kości (ossuarium) sprzed około 2000 lat z aramejską inskrypcją „Miriam, córka Jeszuy, syna Kajfasza, kapłana z Maaziah z Beth Imri”. Od razu wzbudziła zainteresowanie badaczy ze względu na przynależność zmarłej do kapłańskiego rodu.

Ozdobione rozetami ossuarium Miriam

Nie było jednak pewności, czy skrzynia i napis są autentyczne. Handlarze zabytków nierzadko wzbogacają ossuaria dekoracjami i napisami, by zwiększyć ich wartość. Większość takich skrzyń nie ma bowiem żadnych ozdób i inskrypcji. A jeśli już na ossuarium pojawia się imię zmarłego, to nie w tak rozbudowanej formie. Najsłynniejszym fałszerstwem była domniemana skrzynia brata Jezusa, Jakuba.

Dokładne badania odebranego handlarzom ossuarium przeprowadzili prof. Yuval Goren z Uniwersytetu w Tel Avivie oraz prof. Boaz Zissu z Uniwersytetu Bar Ilan. Badacze analizowali pokrywającą zabytek cieniutką patynę, czyli warstwę powstającą w wyniku trwającej setki lat kumulacji różnych osadów o charakterze mineralnym i biologicznym (np. w wyniku działania bakterii, wód gruntowych, itp.).

Analizy wykazały, że zarówno zabytek, jak i inskrypcja są autentyczne. Naukowcy podkreślają, że wielu cech patyny nie da się odtworzyć w laboratorium.

Zbliżenie napisu

Wedle ustaleń izraelskich badaczy ossuarium zrabowano z grobowca leżącego najprawdopodobniej w dolinie Elah na południowy-zachód od Jerozolimy. Mazziah to nazwa ostatniej z 24 zmian kapłanów (byli oni podzieleni na grupy kolejno służące w świątyni). Pojawiająca się w inskrypcji nazwa Beth Imri, to zdaniem badaczy najprawdopodobniej miejscowość, z której pochodził ród Miriam. Naukowcy lokują ją na zboczach góry Hebron.

W wielu przekazach medialnych dotyczących tego zabytku Miriam jest przedstawiana jako wnuczka (bądź córka) kapłana Kajfasza, przewodniczącego Sanhedrynu, który według Nowego Testamentu odegrał znaczącą rolę w osądzeniu Jezusa. Nie jest to jednak trafne założenie. Otóż biblijny Kajfasz tak naprawdę miał na imię Józef, a tym samym imię Kajfasz na sarkofagu nie może dotyczyć jego. Dawno temu przyjęto zwać go Kajfaszem od imienia jego ojca, najpewniej po to, by nie kojarzył się z Józefem, mężem Maryi. Jak piszą izraelscy badacze ów niesławny kapłan był członkiem tego samego rodu, co Miriam.

Szczegółowe wyniki badań ukazały się w Israel Exploration Journal (Volume 61).

Komunikat prasowy AFTU, komunikat prasowy IAA.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 9, średnia ocen: 5,89 na 6)
Loading...
Tags: