Polscy i ukraińscy archeolodzy odkrywają greckie miasto na Krymie

Kuchnia z kamiennym piecem i pozostałościami naczyń glinianych, kamienny moździerz i krzemienny nóż – to najważniejsze znaleziska Polskiej Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawie, która prowadzi prace wykopaliskowe w Kerczu na Krymie.

Starożytne ruiny w Kerczu będące pozostałością po mieście Pantikapajon. Badane przez Polaków Tyritake leżało ok. 11 km na południe od tego ośrodka. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Clipper at the Russian language Wikipedia

– Odkrycia w Kerczu przede wszystkim dowodzą, że miasto Tyritake faktycznie istniało. W źródłach historycznych brak było na to jednoznacznych dowodów – powiedziała rzeczniczka Muzeum Narodowego w Warszawie, Katarzyna Wakuła.

Pierwsze trzy tygodnie rozpoczętych w lipcu wykopalisk przyniosły szereg odkryć dotyczących codziennego życia mieszkańców Tyritake. Badaczom udało się zlokalizować antyczny dom z podwórzem i kilkoma pomieszczeniami mieszkalnymi, pochodzący najprawdopodobniej z III–IV w. n.e. Z tego okresu mogą też pochodzić odsłonięte pomieszczenia gospodarcze, w tym najprawdopodobniej kuchnia z kamiennym piecem, stołem i pozostałościami naczyń glinianych oraz kamienny moździerz.

– Celem kampanii archeologicznej, którą podjęliśmy jest eksploracja założonego przez Greków miasta Tyritake. Archeolodzy chcą uzyskać kompleksowy obraz życia społeczności antycznego miasta greckiego. Dzięki tym wykopaliskom wiemy coraz więcej o życiu i zajęciach ludzi, którzy tam mieszkali. Udało nam się np. ustalić, że miasto utrzymywało się z handlu suszonymi rybami i winem – dodała Wakuła.

Prowadzone obecnie na Półwyspie Krymskim wykopaliska są częścią rozpoczętego w 2007 r. polsko – ukraińskiego programu muzealnej współpracy badawczej i naukowej, pod nazwą „Bosporańskie miasto Tyritake”. Ze strony polskiej, ekspedycją kieruje kustosz Galerii Starożytnej Muzeum Narodowego prof. Alfred Twardecki. Do Polski trafią na badania pobrane na terenie wykopalisk próbki. W myśl podpisanej w ramach programu umowy, po trzech latach prowadzenia prac wykopaliskowych, Muzeum Narodowe będzie miało prawo do długoterminowego depozytu zabytków, pochodzących z muzeum w Kerczu. Z tego muzeum pochodzi większość zabytków sztuki antycznej, zgromadzony w petersburskim muzeum w Ermitażu.

Według udostępnionych przez Muzeum Narodowe informacji, na terenie Tyritake planowane jest utworzenie parku archeologicznego i lokalnego muzeum, poświęconego historii miasta. Jest to pierwszy tego rodzaju nowoczesny program „umuzealnienia” stanowiska archeologicznego na Ukrainie.

Tyritake położone jest w południowej części istniejącego obecnie miasta Kercz na Krymie. Według ustaleń naukowców, polis (starogreckie miasto – PAP) powstało około VI w. p.n.e. Wcześniej na tym terenie znajdowała się prawdopodobnie osada koczowniczego plemienia Kimmerów, zamieszkujących tereny dzisiejszego Krymu.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 7, średnia ocen: 4,43 na 6)
Loading...