Wykopaliska na terenie grodziska w Mstowie-Podlesiu

Wykopaliska archeologiczne na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Mstowie-Podlesiu rozpoczęli w poniedziałek archeolodzy z Muzeum Częstochowskiego.

Grodzisko położone jest na Wyżynie Częstochowskiej, w pobliżu przełomu Warty, na wzniesieniu o wysokości 296 m n.p. m. – W zeszłym roku udało nam się odkryć zarysy dwóch obiektów mieszkalnych, które przypominają ziemianki. W tym roku zamierzamy je odsłonić w całości – powiedział PAP kierownik działu archeologii Muzeum Częstochowskiego, Maciej Kosiński.

Grodzisko w Mstowie-Podlesiu ma charakter dwukulturowy. Najstarsze ślady pochodzą z 750-550 roku p.n.e. Są to pozostałości – głównie ceramiczne – po osadzie pradziejowej związanej z kulturą łużycką.

– W zeszłym roku odkopaliśmy około sześciuset fragmentów różnych rodzajów naczyń. Wskazują one na to, że najpierw była tu osada kultury łużyckiej, a w IX-X wieku n.e. – grodzisko wczesnośredniowieczne. Jest więc spora luka osadnicza – tłumaczył Kłosiński.

Do tej pory na podstawie badań odnalezionych naczyń naukowcy nie stwierdzili śladów innych kultur.

Archeolodzy nie wiedzą jeszcze, ilu mieszkańców liczyły wczesnośredniowieczne ziemianki. – Na grodzisko natrafiono po raz pierwszy w latach 50., ale do tej pory teren bardzo zarósł. Napracujemy się przy wycinaniu samosiejek, zanim odkopiemy ziemianki, poza tym grodzisko jest bardzo rozległe – zauważył Kłosiński.

Prace wykopaliskowe w Mstowie-Podlesiu prowadzone są fragmentarycznie na obszarze liczącym 1 ha powierzchni.

Skalno-wyżynne grodzisko ma kształt zbliżony do nieregularnego czworokąta. Otoczone jest wałem kamienno-ziemnym. Pracownicy muzeum stwierdzili, że przy jego budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja Nikt jeszcze nie głosował
Loading...