SNAP w sprawie detektorystów

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich wystosowało list otwarty do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie zmian w przepisach regulujących prowadzenie poszukiwań za pomocą m.in wykrywaczy metalu.

W liście SNAP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia do projektu rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych przepisów, które ograniczają obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie poszukiwań do zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

W ocenie SNAP zapis taki stoi w sprzeczności z ustawą o ochronie zabytków. Stowarzyszenie podkreśla, że w ten sposób chronione będzie zaledwie 5 proc. z około 400 tys. zlokalizowanych dotąd stanowisk archeologicznych.

List otwarty SNAP w sprawie detektorystów (pdf)