Poznańska archeolog liderem międzynarodowego programu badawczego

Dr Agnieszka Mączyńska z poznańskiego Muzeum Archeologicznego jest jedną z czternastu laureatek grantu przyznanego w ramach drugiej edycji programu „POMOST” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wspólnie z zagranicznymi partnerami przeanalizuje rolę Delty Nilu w czasie poprzedzającym kształtowanie się państwowości egipskiej.

W ramach programu POMOST granty przyznawane są dla rodziców, mając na celu ułatwienie im powrotu do pracy naukowej. Mają również wspierać pracujące naukowo kobiety w ciąży.

Fundacja przyznała dr Mączyńskiej sumę blisko 400 tys. złotych na realizację projektu zatytułowanego „Delta Nilu jako centrum kulturowych interakcji między Górnym Egiptem a południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e.”

Dotychczas północny Egipt traktowany był przez archeologów po macoszemu. Większe projekty wykopaliskowe rozpoczęły się dopiero w ostatnich dwóch dekadach. Ze względu na przykrycie najstarszych warstw osadniczych grubymi nawarstwieniami mułu nilowego, szczególnie trudne okazało się dotarcie do warstw z okresu poprzedzającego powstanie państwa egipskiego.

Dotychczas archeolodzy opierali swoją wiedzę o jego początkach przede wszystkim z wyników badań w Górnym Egipcie, przez co obraz ten jest nadal daleki od pełnego i zbliżonego do obiektywności. Z tego względu grant przyznany dr Mączyńskiej ma istotne znaczenie jeśli chodzi o zbilansowanie źródeł na temat początków powstania scentralizowanego państwa faraonów. Przyczyni się również do poznania mechanizmów, które spowodowały powstanie jednej z najstarszych cywilizacji.

„Delta Nilu długo traktowana była jako swoista prowincja, bierny uczestnik w czasie procesów kulturotwórczych. Moim zadaniem jest pokazanie, że ta opinia jest krzywdząca, gdyż ówcześni mieszkańcy odgrywali aktywną rolę” – mówi dr Mączyńska.

Dzięki środkom możliwe będą specjalistyczne analizy laboratoryjne z udziałem partnerów zagranicznych. Wśród nich są Francuski Instytut Archeologii Orientalnej w Kairze (IFAO) czy Izraelska Służba Starożytności.

„W archeologii stosunkowo najprościej można uzyskać fundusze na badania wykopaliskowe, podczas gdy zawsze brak ich na analizy i ich publikacje. Dzięki grantowi wydanych zostanie kilka większych opracowań podsumowujących stan wiedzy o Delcie i jej mieszkańcach w IV tysiącleciu p.n.e.” – mówi laureatka.

Naukowcy przyjrzą się szczególnie zagadnieniu kontaktów. W tym celu dokonają analizy ceramiki importowanej do Tell el-Farcha (stanowiska badanego przez Polaków w Delcie Nilu od wielu lat) z południowego Lewantu i Górnego Egiptu. Materiałom przyjrzą się izraelscy naukowcy i specjaliści z IFAO. Dzięki temu dowiedzą się, skąd dokładnie pochodziły naczynia i prześledzą ścieżki wymiany handlowej. Wykorzystane zostaną różne metody badawcze – analiza składu ceramiki, jak i typologia naczyń. Na podobnej zasadzie przeanalizowane będą przedmioty wykonane z metalu – głównie miedzi.

Na potrzeby projektu Polacy rozpoczną wykopaliska w niebadanej dotąd części Tell el-Farcha. Skupią się na analizie warstw osadniczych z okresu, kiedy na północy Egiptu pojawili się osadnicy z południa tzw. nagadyjczycy, którzy mieli przyczynić się do zjednoczenia i powstania państwa faraonów.

Do udziału w projekcie zaproszeni są również polscy studenci archeologii. W listopadzie odbędzie się konkurs o dwuletnie stypendium dla żaków, którzy podejmą się napisania prac magisterskich dotyczących stanowiska Tell el-Farcha. Ich obowiązkiem będzie również uczestniczenie w pracach na rzecz projektu i prezentowanie swoich dokonań na konferencjach naukowych. Oprócz tysiąca złotych miesięcznie organizator zapewnia przeloty do Egiptu.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 1, średnia ocen: 4,00 na 6)
Loading...