Jaćwieski pochówek z Szurpił

Pierwszy znany nienaruszony pochówek Jaćwinga przebadali archeolodzy z warszawskiego Państwowego Muzeum Archeologicznego (PMA) w Szurpiłach (Podlaskie), na stoku grodziska na Górze Zamkowej.

– Odkryliśmy spalone zwłoki mężczyzny w wieku 25-35 lat, które znajdowały się pod brukiem, otoczone kamiennym wieńcem i kilkoma trójgraniastymi stelami, czyli stojącymi kamiennymi płytami. Zmarłego wyposażono m.in. w krzesiwo, nóż, fragment półkoska. Znaleźliśmy również wyjątkowe zdobione srebrem okucie hełmu typu wielkopolskiego – informuje PAP Cezary Sobczak z PMA.

Wykopaliska w obrębie Góry Zamkowej dopiero się rozpoczęły, ale pierwsze ustalenia wskazują, że cmentarzysko funkcjonowało w X/XI wieku.

Archeolodzy odsłonili także drugi wieniec kamienny ułożony z pojedynczych głazów dużych rozmiarów, które otaczają niewysoki kurhan.

Analiza znalezisk wykonana przez Cezarego Sobczaka i Marcina Engela z Działu Archeologii Bałtów PMA wskazuje na wpływy skandynawskie, a konkretnie warego-ruskie, o czym świadczy m.in. lokalizacja grobu na terenie grodziska czy różnego typu konstrukcje kamienne.

Jaćwingowie byli pogańskim ludem pruskim żyjącym na obecnych północno-wschodnich obrzeżach Polski – na obszarze Suwalszczyzny i wschodnich Mazur do XIII wieku, kiedy zostali częściowo wyniszczeni i przesiedleni w wyniku rywalizacji krzyżacko-litewskiej.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce. Zdjęcia.