Archeologia podwodna na studiach dziennych w Warszawie

Od października 2011 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie można studiować archeologie podwodną – informuje dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, wicedyrektor ds. studenckich IA UW. To drugi ośrodek akademicki w Polsce, po Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z taką specjalnością w swojej ofercie dydaktycznej.

Zajęcia w ramach nowej specjalności na studiach licencjackich będą prowadzić pracownicy Instytutu, do których dołączy profesor wizytujący – dr Waldemar Ossowski z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. To wybitny specjalista zarówno w zakresie archeologii akwenów śródlądowych i Morza Bałtyckiego, jak i szkutnictwa.

Naukowiec poprowadzi trzy zajęcia. W ramach wykładu ogólnouniwersyteckiego będzie to „Archeologia morska Europy Północnej”, w ramach zajęć fakultatywnych „Szkutnictwo średniowieczne i nowożytne”. Wraz z dr. B. Kontnym poprowadzi również proseminarium pt: „Archeologia podwodna”.

Jak informuje dr Karasiewicz-Szczypiorski przyjazd specjalisty z CMM był możliwy dzięki realizowanemu na UW projektowi: „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Archeologii UW od kilku lat rozwija ofertę wykopalisk realizowanych na stanowiskach archeologicznych położonych na brzegu różnych akwenów. Badania te są uzupełniane poszukiwaniami śladów osadnictwa pod wodą i dokumentacją podwodnych znalezisk. Studenci są zaangażowani w te prace w ramach praktyk. Dotychczas brali udział w projektach realizowanych na Krymie oraz na Mazurach. W kolejnych latach archeolodzy przewidują podjęcie podobnych badań i praktyk na kilku nowych stanowiskach nadczarnomorskich i śródziemnomorskich.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce. Polecam też wywiad z Radosławem Karasiewiczem-Szczypiorskim w dzienniku Rzeczpospolita.