Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na kurs

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje w maju kurs o nazwie „Archeologia XXI wieku”.

Kurs ma na celu pokazanie archeologii jako interdyscyplinarnej nauki wykorzystującej zdobycze innych dziedzin wiedzy. Celem kursu jest popularyzacja w środowisku archeologów nowoczesnych metod stosowanych w badaniach wykopaliskowych i wykonywaniu dokumentacji polowej. W pierwszym rzędzie należy tutaj wymienić wykorzystanie szeroko pojętego GIS, metody statystyczne, archeometrię oraz interdyscyplinarność badań.

Znaczną część (16 godzin) kursu zajmą, prowadzone przez Dariusza Bobaka, praktyczne warsztaty GIS. Oparte one będą o otwarte oprogramowanie, przede wszystkim o QuantumGIS. Warsztaty te są przeznaczone dla osób, które nie miały do tej pory styczności z GIS lub też znają zagadnienie w sposób bardzo powierzchowny.

Kurs odbędzie się w dwa majowe weekendy, 7-8 oraz 14-15 maja bieżącego roku. Jest to szkolenie bezpłatne, uczestnicy szkolenia mają także zapewnione materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.

Rekrutacja na kursy już trwa, więcej informacji można znaleźć na tej stronie, a zapisać można się tutaj.