Odrestaurowano XII-wieczny znak drogowy

W Koninie (Wielkopolska) zakończono renowację unikatowego słupa milowego z 1151 r. Uporządkowano także teren, okalający ten najcenniejszy dla miasta zabytek – poinformował PAP Andrzej Łącki z wydziału kultury konińskiego magistratu.

Słup z Konina na dwóch zdjęciach wykonanych przed renowacją. Na starszym, czarno-białym bardzo dobrze widać napis

2,5 metrowy słup stanął na cokole i dzięki temu jest teraz lepiej wyeksponowany. Jest to najstarszy znak drogowy w Polsce wyznaczający kiedyś połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy.

Słup wymagał renowacji ponieważ coraz bardziej zarastał mchem, czemu sprzyjał brak światła powodowany przez rosnące wokół drzewa i krzewy.

Prace renowacyjne pochłonęły około 34 tys. zł. i zostały sfinansowane przez samorząd.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

Więcej o znaku pisałem we wrześniu ubiegłego roku.