Nowy instrument do archeologicznych badań nieinwazyjnych (via Wod.o.lot)

Rzecz w zasadzie już tylko dla specjalistów, ale warta odnotowania.

Nowy instrument do archeologicznych badań nieinwazyjnych. Połączenie GPS RTK z magnetometrem cezowym. Badania niedestrukcyjne w starożytnym Ptolemais (Libia). W drugiej połowie 2010 roku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zmodernizował sprzęt służący do nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej.  Autorami tego projektu są Krzysztof Misiewicz (IA UW, IAIE PAN) oraz Wiesław Małkowski (IA UW). Subwencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program NOVUM) umożliwiła konstrukcję aparatury pomiarowej sprzęgającej możliwości magnetometru i zes … Read More

via Wod.o.lot