Fizycy: europejscy łowcy-zbieracze powstrzymywali rolników

Jednym z kluczowych wydarzeń w dziejach Europy – rozprzestrzenieniem się rolnictwa – zajęli się tym razem fizycy. Naukowcy z Hiszpanii stworzyli model tej ogromnej socjoekonomicznej zmiany.

W ich ocenie prowadzone analizy wykazały, że spowolnienie przemieszczania się rolników widoczne w materiale archeologicznym w północnej części Europy nie było spowodowane problemami z dostosowaniem udomowionych roślin do chłodniejszego klimatu, jak często twierdzono, ale oporem jaki stawiali pierwszym rolnikom żyjący w Europie od wielu tysięcy lat łowcy-zbieracze. A właśnie rejony, w których doszło do spowolnienia rozprzestrzeniania się rolnictwa, były gęściej zaludnione przez pierwotnych mieszkańców naszego kontynentu.

Jak wskazują badacze, wyniki uzyskane dzięki fizycznemu modelowi potwierdzają ustalenia poczynione dotąd przez archeologów.

W ocenie hiszpańskich naukowców ich model można wykorzystywać do analizowania innych socjoekonomicznych zmian w dziejach ludzkości, w których mamy do czynienia ze ścieraniem się ludności miejscowej z napływową o tę samą niszę ekologiczną.

Wyniki swoich analiz badacze opublikowali w „New Journal of Physics” (pełny tekst). Komunikat prasowy.