Największe w Polsce cmentarzysko z wczesnej epoki brązu odsłania kolejne zabytki

Grób przedstawiciela miejscowej elity z 1 poł. II tysiąclecia wyposażony w siekierkę i sztylet z brązu – to najważniejsze znalezisko dokonane podczas badań prowadzonych w Śmiardowie Krajeńskim w Wielkopolsce. To największe w Polsce cmentarzysko z wczesnej epoki brązu funkcjonowało między XVIII a XVI wiekiem p.n.e.

Pracami od 2003 roku na terenie stanowiska kieruje dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile.

Cmentarzysko odkryto już w 1932 roku i w kolejnych latach badania wykopaliskowe przeprowadził dr Friedrich Holter z ówczesnego Landesmuseum Schneidemhl. Przebadał łącznie 90 grobów. Na publikację wyników badań przyszło czekać aż do 1987 roku, ale zabytki bezpowrotnie zaginęły podczas zawieruchy w czasach II wojny światowej. W latach 70. XX wieku na stanowisko powrócili archeolodzy, ale nie udało im się odnaleźć żadnego grobu z epoki brązu. Natomiast odsłonięto pozostałości późnoneolitycznego grobowca kultury amfor kulistych.

Podczas badań prowadzonych w ostatnich latach archeolodzy odsłonili cztery groby i kilka pozostałości związanych zapewne z funkcjonującym cmentarzyskiem. Jednym z interesujących pochówków jest ten należący do zmarłego mężczyzny w wieku ok. 25-40 lat.

– Szkielet znaleźliśmy ułożony na prawym boku z silnie podkurczonymi nogami z głową skierowaną na południe, a nogami na północ. Taka orientacja charakterystyczna jest dla niemal wszystkich grobów na cmentarzysku – wspomina dr Jarosław Rola Jednak uwagę badaczy zwróciło wyposażenie: brązowa siekierka i brązowy sztylet.

– Analizy antropologiczne wykazały, że zmarły nie zajmował się typową pracą fizyczną – rolą czy pasterstwem, ale był jeźdźcem – co wraz z prestiżowym wyposażeniem może sugerować, że był przedstawicielem miejscowej elity – dodaje dr Rola.

Archeolodzy przypuszczają, że na powstanie cmentarzyska mogła mieć wpływ ludność, która przybyła tutaj z terenów obecnego pogranicza czesko-niemieckiego, z kręgu kultury zwanej przez archeologów unietycką. Na terenie Polski najlepiej znanymi stanowiskami wiązanymi z kulturą unietycką są Łęki Małe i Bruszczewo.

Artykuł pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.