Neandertalczyków pokonały wulkany?

Po raz pierwszy znaleźliśmy dowody na to, że zniknięcie neandertalczyków z Kaukazu zbiega się z erupcjami wulkanów około 40 tys. lat temu – napisał zespół rosyjskich i amerykańskich badaczy w magazynie naukowym „Current Anthropology”.

Podczas badań jaskini Mezmajskaja na Kaukazie uczeni natrafili na dwie warstwy popiołów wulkanicznych sprzed około 40 tysięcy lat. Wykopaliska wykazały, że powyżej drugiej warstwy nie ma już żadnych śladów obecności neandertalczyków.

Zdaniem badaczy ich odkrycie pozwala na wysunięcie hipotezy, że zniknięcie neandertalczyków ze znacznych połaci Europy należy wiązać z erupcjami wulkanów we Włoszech i na Kaukazie. Wywołały one wulkaniczną zimę, która znacząco utrudniła życie naszym wymarłym kuzynom. Jak piszą Rosjanie i Amerykanie klimatyczna zapaść doprowadziła do zagłady wielu nisz ekologicznych i masowego wymierania ludzi oraz zwierząt.

Powołując się na swoje odkrycie i dane z innych europejskich stanowisk naukowcy twierdzą, że liczba neandertalczyków skurczyła się nagle po tej katastrofie. Wkrótce potem na opustoszałe tereny wkroczyli Homo sapiens, którzy podczas wulkanicznej zimy żyli na cieplejszych południowych terenach.

Jak podkreślają badacze, erupcje sprzed około 40 tys. lat były najpotężniejszymi tego typu zdarzeniami w zachodniej Eurazji podczas całego okresu istnienia neandertalczyków.

Golovanova, L., Doronichev, V., Cleghorn, N., Koulkova, M., Sapelko, T., & Shackley, M. (2010). Significance of Ecological Factors in the Middle to Upper Paleolithic Transition Current Anthropology, 51 (5), 655-691 DOI: 10.1086/656185

Komunikat prasowy