Zmarł prof. Gerard Labuda

W Poznaniu zmarł wybitny historyk, profesor Gerard Labuda, były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Miał 94 lata.

Prof. Labuda był historykiem specjalizującym się w powszechnej historii średniowiecza oraz historii Słowian. W latach 1962-65 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk, a także licznych towarzystw naukowych na całym świecie.

„To był wielki historyk uznany w kraju i za granicą; człowiek wielkiego formatu. Z niego emanowała profesura w najlepszym, tradycyjnym wydaniu. Profesor był człowiekiem, który nie ukrywał swojego kaszubskiego rodowodu i zaliczał się do największych, współczesnych Kaszubów” – powiedział w piątek PAP prorektor UAM prof. Jacek Guliński.

Gerard Labuda urodził się w roku 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. W 1936 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Już jako student pisał rozprawy historyczne. W 1943 roku, na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, otrzymał tytuł magistra na podstawie wydanej w 1937 r. pracy „Polska i krzyżacka misja w Prusach”. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego od 1950 r.

W jego dorobku naukowym jest ponad 1600 prac, w tym liczne artykuły i prace zbiorowe. Był autorem m.in. „Studiów nad początkami państwa polskiego”, „Słowiańszczyzny pierwotnej”, „Polskiej granicy zachodniej. Tysiąc lat dziejów politycznych” oraz „Historii Kaszubów w dziejach Pomorza”.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.