Hobbit z Flores to jednak kretyn?

Dwa i pół roku temu grupa australijskich naukowców pod wodzą prof. Charlesa Oxnarda wysunęła hipotezę, że słynny i bardzo kontrowersyjny Homo floresiensis to nie nowy gatunek, ale cierpiący na kretynizm (poprawniej – wrodzony zespół niedoboru jodu) skarłowaciały Homo sapiens. Ich hipoteza nie zyskała wielkiego poparcia, ale naukowcy nie zniechęcili się i zaprezentowali właśnie nowe dowody na jej wsparcie.

W magazynie naukowym „PLoS One” Australijczycy przekonują, że przeprowadzone przez nich analizy statystyczne szkieletów dwóch istot zaliczonych do Homo floresiensis wykazały, że mamy do czynienia z osobnikami cierpiącymi na wrodzony zespół niedoboru jodu wywołany wrodzoną niedoczynnością tarczycy.

Kości tzw. hobbitów z Flores naukowcy porównywali z normalnymi ludźmi cierpiącymi na ową chorobę, ludźmi zdrowymi i szympansami. Tam, gdzie było to możliwe, badacze dodali do analiz szczątki australopiteków. Okazało się, że w wyniku analiz statystycznych osoby cierpiące na zespół niedoboru jodu utworzyły wraz z Homo floresiensis jedną grupę, podczas gdy zdrowi ludzie i szympansy utworzyły dwie całkowicie oddzielne grupy (ukazujące to wykresy).

„Nieuchronna konkluzja jest taka, że Homo floresiensis wykazują ogólne cechy anatomiczne podobne do tych wywołanych przez wrodzoną niedoczynność tarczycy” – napisali naukowcy w swojej pracy w „PLoS One”. Przy czym chodzi tu też o cechy, których nie mają ani szympansy, ani ludzie zdrowi.

To zaś zdaniem Australijczyków oznacza, że nie ma żadnego Homo floresiensis, gdyż zaliczone do tego gatunku kości to najwyraźniej chorzy i skarłowaciali Homo sapiens. Badacze wskazują również, że wrodzony zespół niedoboru jodu występuję choćby na pobliskiej wyspie Bali. W komunikacie prasowym opublikowanym przez Uniwersytet Zachodniej Australii prof. Oxnard stwierdził także, że niedobór jodu występował na Flores w okresie, z którego pochodzą szkielety zaliczone przez odkrywców do Homo floresiensis.

Oxnard, C., Obendorf, P., & Kefford, B. (2010). Post-Cranial Skeletons of Hypothyroid Cretins Show a Similar Anatomical Mosaic as Homo floresiensis PLoS ONE, 5 (9) DOI: 10.1371/journal.pone.0013018

Wcześniejsze doniesienia o hobbitach z Flores.