Zmarła prof. Hanna Szymańska

Zmarła prof. Hanna Szymańska, kierownik Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w krakowskim Muzeum Archeologicznym – współtworzyła wystawę zbiorów egipskich pt. „Bogowie starożytnego Egiptu”.

Była kierownikiem misji wykopaliskowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie koordynowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW, działającej na terenie starożytnego miasta Marea w Egipcie. To tutaj odkryto m. in. bizantyńską bazylikę (V-VI w.), jedyny jak dotąd rozpoznany port jeziorny w świecie starożytnym czy skarb monet z brązu (więcej o badaniach archeologicznych w Marei).

Do obszarów zainteresowań naukowych badaczki należały: historia sztuki wczesnochrześcijańskiej w Egipcie oraz muzealnictwo. Opublikowała szereg artykułów w naukowych periodykach krajowych („Etudes et Travaux”, „Materiały Archeologiczne”, „Polish Archaeology in the Mediterranean”) i zagranicznych („Chronique d’Egypte”, „Bulletin de la Societé d’Archéologie Copte”), katalogów i rozpraw pokonferencyjnych.

Pogrzeb odbędzie się 1 października o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Artykuł pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.