Egipski papirus w irlandzkim psałterzu

W lipcu 2006 r. w jednym z irlandzkich torfowisk w Faddan More (hrabstwo North Tipperary) odkryto nieźle zachowany psałterz w języku łacińskim sprzed ponad 1200 lat. Od razu uznano go za jedno z najwspanialszych znalezisk w dziejach Irlandii, a specjaliści przystąpili do badania bezcennej księgi. Ich najnowsze odkrycie to egipski papirus, który krył się w skórzanej okładce Psałterza z Faddan More.

W ocenie Irlandzkiego Muzeum Narodowego papirus może być pierwszym namacalnym dowodem kontaktów wczesnośredniowiecznego kościoła irlandzkiego z bliskowschodnim kościołem koptyjskim.

Zdaniem badaczy możliwe jest, że cała okładka manuskryptu powstała nad Nilem, ale wciąż konieczne są dalsze analizy, które udowodnią bądź obalą tę hipotezę. Na pochodzenie okładki wskazuje nie tylko papirus, ale także styl w jakim ją wykonano. We wczesnym średniowieczu w Egipcie i na Bliskim Wschodzie powstawało bardzo wiele chrześcijanskich manuskryptów, które były bardzo cenione w Europie.

Zdaniem badaczy okładka mogła być wykorzystywana do oprawienia kilku ksiąg. W końcu przez Rzym albo Konstantynopol trafiła do Irlandii, gdzie użyto jej dla spisanego na wyspie zbioru psalmów.

Badacze wciąż nie mają pojęcia w jakich okolicznościach i kiedy księga trafiła do torfowiska. Razem z nią znaleziono skórzaną torbę.

Na podstawie depeszy AFP opublikowanej przez Physorg.