Filistyńska świątynia z miasta Goliata

Pozostałości filistyńskiej świątyni odkrył zespół międzynarodowych archeologów wśród ruin starożytnego miasta Gat, z którego wedle Biblii miał pochodzić Goliat, potężny filistyński wojownik pokonany pociskiem z procy Dawida.

Świątynia, wraz ze znalezionymi w niej kultowymi przedmiotami, pochodzi z X w. p.n.e. – Co ciekawe, jej plan architektoniczny, z dwoma centralnymi kolumnami, przypomina opis filistyńskiej świątyni umieszczony w biblijnej opowieści o Samsonie – mówi prof. Aren Maeir z izraelskiego uniwersytetu Bar Ilan, który kieruje wykopaliskami. Jego zdaniem oznacza to, że biblijna relacja może opisywać prawdziwą świątynię Filistynów.

Gat, którego ruiny zwane są Tel Zafit, znajduje się w połowie drogi między Aszkelonem i Jerozolimą. Oprócz filistyńskiej świątyni archeolodzy znaleźli też ślady po potężnym trzęsieniu ziemi z VIII w. p.n.e. Najpewniej jest to to samo zdarzenie, o którym wspomina biblijna Księga Amosa. W oparciu o zniszczenia badacze szacują, że trzęsienie mogło mieć nawet 8 stopni w skali Richtera.

Badacze odkryli również zniszczenia, które przypisali atakowi króla Damaszku Chazaela z 830 r. p.n.e., oraz pozostałości pierwszego w tym miejscu filistyńskiego osiedla z około 1200 r. p.n.e.

Na podstawie Israel National News. Dali zdjęcia.