W Gnieźnie znaleziono pałac pierwszych Piastów?

Na razie na Wzgórzu Lecha, przy kościele św. Jerzego, archeolodzy odsłonili tylko narożny fragment starego kamiennego muru, ale nadzieje są wielkie. Możliwe bowiem, że jest to palatium, czyli siedziba pierwszych władców Polski.

– Jeśli okaże się, że rzeczywiście odkryliśmy palatium, jednoznacznie potwierdzałoby to znaczenie stołeczne Gniezna – powiedział „Głosowi Wielkopolski” kierujący wykopaliskami Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naukowcy od dawna uważają, że taka budowla powinna gdzieś w Gnieźnie być. Archeologom nie udawało się jednak na nią natrafić.

Więcej w Głosie Wielkopolski.

Trochę więcej o odkryciu i film