Most Jagiełły

Nim doszło do wielkiego starcia wojsk polsko-litewskich z Krzyżakami pod Grunwaldem, armia Jagiełły musiała przekroczyć Wisłę. Mało kto wie, że dokonała tego po drewnianym moście, który zbudowano na polecenie króla Władysława Jagiełły.

Jego budowa była sporym osiągnięciem inżynierskim. Przeprawa musiała mieć około 500 m długości i wytrzymać przemarsz tysięcy zbrojnych i ich taborów. Do tego tworzono ją w tajemnicy, by dzięki szybkiemu pokonaniu rzeki zyskać efekt zaskoczenia.

By uczcić to wydarzenie, w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów z inicjatywy prof. Barbary Rymszy powstała replika dwóch przęseł tej przeprawy. – Każdy Polak zna datę 15 lipca 1410 r., ale poprzedzający bitwę okres wytężonej pracy szkutników, saperów i budowniczych mostów jest okryty mgłą zapomnienia – tłumaczyła prof. Rymsza sens przedsięwzięcia PAP.

Rekonstrukcję publicznie zaprezentowano pod koniec czerwca w Czerwińsku. Dzięki uprzejmości prof. Rymszy mogą ją teraz obejrzeć wszyscy czytelnicy Archeowieści.

Do naszych czasów nie zachowały się dokładne opisy mostu. Zdaniem specjalistów z IBDiM przeprawę tworzył pomost z drewnianych bali o szerokości użytkowej ok. 2,4 m, pokryty prawdopodobnie faszyną z zasypką ziemną w celu ułatwienia przejścia zwierząt. Konstrukcja ta opierała się na płaskodennych łodziach.

W budowie Repliki Mostu Jagiełły w Czerwińsku uczestniczyła firma mostowa „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. Łodzie, na których postawiono przęsło, wypożyczył Dom Polonii w Pułtusku. Pomocy udzielili także saperzy z 5 OSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dużo więcej o moście w tekście zapowiadającym prezentację dwóch przęseł. Zdjęcia z uroczystego przecięcia wstęgi znajdziecie na stronach IBDiM.