Pierwsi Brytyjczycy

Prawie 80 krzemiennych narzędzi sprzed około 840-950 tys. lat odnaleźli brytyjscy archeolodzy w Happisburgh (hrabstwo Norfolk, południowo-wschodnia Anglia). To najstarsze ślady bytności ludzi na terenie Brytanii.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cedNq5w8twA&hl=pl_PL&fs=1]

Odkrycie jest jednak istotne nie tylko dla Brytyjczyków. Są to bowiem jednocześnie najstarsze ślady bytności ludzi tak daleko na północy. Dotąd uważano, że w tym okresie przedstawiciele rodzaju Homo trzymali się cieplejszych terenów.

W oparciu o znalezione szczątki zwierząt i roślin badacze ustalili, że panujący wówczas w rejonie Happisburgh klimat można porównać do obecnej południowej Skandynawii. Ludzie, którzy zostawili te narzędzia musieli więc znosić całkiem niskie temperatury i to nawet latem. Dotychczasowe znaleziska nie pozwalają jednak stwierdzić, jak to robili.

Odkrycie jest też kolejnym doskonałym przykładem niesamowitego tempa w jakim zmienia się nasza wiedza o najstarszych dziejach ludzi w Europie. Jeszcze na początku lat 90. panowało przekonanie, że pierwsi ludzie na naszym kontynencie pojawili się około pół miliona lat temu. Brytania miała zaś być zasiedlona zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu. Jednak seria odkryć dokonanych w ostatnich latach znacząco zweryfikowała te daty. Teraz wiemy, że ludzie żyli w Europie już około 1,6 mln lat temu, a do Brytanii, która nie była jeszcze wyspą, docierali pierwszy raz co najmniej około 800 tys. lat temu. Naukowcy uważają, że tymi pierwszymi Europejczykami, byli najpewniej przedstawiciele gatunku Homo antecessor.

Wyniki badań brytyjscy naukowcy zaprezentowali w „Nature”.

Parfitt, S., Ashton, N., Lewis, S., Abel, R., Coope, G., Field, M., Gale, R., Hoare, P., Larkin, N., Lewis, M., Karloukovski, V., Maher, B., Peglar, S., Preece, R., Whittaker, J., & Stringer, C. (2010). Early Pleistocene human occupation at the edge of the boreal zone in northwest Europe Nature, 466 (7303), 229-233 DOI: 10.1038/nature09117

Magazyn opublikował też własny artykuł o odkryciu