Były dwie migracje do Ameryki?

Analizy morfologicznej różnorodności czaszek dawnych mieszkańców Ameryki wskazują, że kontynent ten przodkowie Indian zasiedlili w dwóch falach – stwierdziła grupa badaczy z Chile, Brazylii i Niemiec.

W ich ocenie zróżnicowanie czaszek dawnych mieszkańców Ameryki da się wytłumaczyć tylko tym, że ich wspólny przodek żył jeszcze w Azji. Zdaniem badaczy pierwsza grupa dotarła do Ameryki przez Cieśninę Beringa z północno-wschodniej Azji, a druga, która przybyła tym samym szlakiem, pochodziła ze wschodniej Azji.

Wiele dotychczasowych badań genetycznych wskazywało na jedną falę migracji (np. te). Spore zróżnicowanie w morfologii czaszek dawnych Amerykanów tłumaczono natomiast zmianami ewolucyjnymi na terenie Ameryki. Jednak w ocenie autorów artykułu opublikowanego w PLoS One jest to błędna hipoteza.

Zdaniem badaczy niezgodność ich ustaleń z wynikami wielu badań genetycznych pokazuje, jak wiele luk jest wciąż w naszej wiedzy o zaludnieniu Ameryki.

Podczas analiz badacze założyli, że pierwsza migracja do Ameryki miała miejsce około 15 tys. lat temu. Na taką datę wskazują badania genetyczne (czytaj Długa podróż do Ameryki) oraz najstarsze nie budzące wątpliwości ślady ludzkiej bytności na tym kontynencie (m.in. koprolity i narzędzie z kości odkryte w Paisley w Oregonie (USA) oraz znaleziska z chilijskiego Monte Verde).

Hubbe, M., Neves, W., & Harvati, K. (2010). Testing Evolutionary and Dispersion Scenarios for the Settlement of the New World PLoS ONE, 5 (6) DOI: 10.1371/journal.pone.0011105