Profesor Marek Dulinicz nie żyje

W niedzielę, 6 czerwca, w wypadku samochodowym zginął profesor Marek Dulinicz wraz z małżonką.

Profesor Dulinicz był wybitnym specjalistą w dziedzinie archeologii średniowiecza, zwłaszcza Słowiańszczyzny i terenów Mazowsza.

Był zastępcą dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN do spraw naukowych, należał również do Rady Naukowej Instytutu, a także do Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Jego dorobek obejmuje wiele prac naukowych. Prowadził również liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Państwowym Muzeum Archeologicznym i Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. W 2009 roku został profesorem nadzwyczajnym UKSW.

Od 2007 roku prowadził, wspólnie z Tomaszem Kordalą z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, badania nad obrządkiem pogrzebowym ziem polskich w  okresie wczesnego średniowiecza- projekt „Wzgórze Krasino” odbywający się w miejscowości Smorzewo gm. Gozdowo.

Profesor Dulinicz był przede wszystkim wspaniałym nauczycielem, zawsze uśmiechniętym i otwartym dydaktykiem, który potrafił znaleźć czas dla swoich pracowników i podopiecznych. Można powiedzieć, że był jednym z nielicznych przykładów osób, które tworzyły wyjątkową relację mistrz-uczeń.

Odszedł nagle i niespodziewanie, pozostawiając wiele niedokończonych projektów i zamierzeń badawczych.

Jego śmierć jest ogromną stratą dla polskiej archeologii.