Średniowieczna ludwisarnia z Wielkopolski

Pozostałości średniowiecznego warsztatu odlewania dzwonów z końca XIV w. lub pierwszej połowy XV w. znaleźli archeolodzy w Wągrowcu. Odkrycia średniowiecznych ludwisarni są rzadkością – to dopiero ósmy obiekt tego typu w Polsce.

Odkrycie jest dziełem archeologów z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – Małgorzaty Krancy i Tomasza Podzerka oraz współpracującego z nimi Marcina Krzepkowskiego z Pracowni Dokumentacji Archeologicznej.

Badacze odsłonili pozostałości glinianego pieca szybowego służącego do topienia brązu, w którego wnętrzu zachował się gliniany tygiel wypełniony brązowym żużlem i węglem drzewnym.

Doskonały stan w jakim zachowały się resztki ludwisarni umożliwiła badaczom ustalenie, że wykonany w niej dzwon miał średnicę około 60 cm, a jego wysokość wraz z koroną (uchwytem do zawieszenia) mogła dochodzić do 90 cm. Możliwe, że wykonano go dla wągrowieckiej fary. Mógł też służyć cystersom, którzy w latach 90. XIV wieku rozpoczęli przenoszenie konwentu z Łekna do Wągrowca.

Więcej, w tym opis całego procesu odlewania średniowiecznego dzwonu, znajdziecie w depeszy PAP opublikowanej w Wirtualnej Polsce.