Generalny Konserwator Zabytków wśród ofiar katastrofy w Smoleńsku

Wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku był Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Był historykiem myśli politycznej, publicystą, ekspertem ds. edukacji. Funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków pełnił od 2005 roku. Miał 45 lat. (więcej)