Średniowieczne chaty z Kielc

Na pozostałości dwóch domostw natrafili archeolodzy z pracowni Waldemara Glińskiego, którzy prowadzą wykopaliska na placu św. Tekli w Kielcach.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=arxv8URhxRc&hl=pl_PL&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999]

Pierwszy budynek był półziemianką. Miał trzy metry szerokości. Jego długości nie poznamy, bo resztę zabytku zniszczono podczas prac budowlanych w XVIII-XIX w. Obok niego archeolodzy natrafili na półkolisty czarny zarys będący pozostałością kolejnego budynku. Jest on starszy od półziemianki i został zniszczony zanim ją wzniesiono. Miał półkolisty kształt i był przykryty dachem wspartym prawdopodobnie na czterech słupach.

Na razie archeolodzy nie mogą określić dokładnego wieku domostw. Obok nich odkryli około 600 fragmentów glinianych naczyń, które można podzielić na dwa okresy XIII-XIV wiek i XIV-XV. Nie wiadomo kto zamieszkiwał chaty, gdyż nie znaleziono przedmiotów, które pomogłyby określić zawód czy pozycję właścicieli. Ceramika wskazuje jednak, że byli to raczej ludzie biedni. Archeolodzy znaleźli też dwa na razie trudne do zidentyfikowania kawałki miedzi.

Znaleziska potwierdzają, że osada w tej części Kielc była już w XIII wieku. Jak mówi Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc, ówczesne Kielce liczyły wtedy kilkanaście, góra 20 domów, które stały wzdłuż drogi.

Na podstawie artykułów w Echo Dnia i Gazeta Wyborcza Kielce.

Tags: