Kolejne odkrycia Polaków w eremie koptyjskich mnichów

Unikalną żelazną patelnię o uchwycie zdobionym wizerunkami ryb, ptaków, liści palmowych i wzorami geometrycznymi oraz paczki listów w postaci ostraków przewiązanych sznurkiem i zawiniętych w tkaninę znaleźli polscy archeolodzy podczas ostatnich badań w obrębie eremu koptyjskiego, na zachodnim brzegu Luksoru w Gurna.

Misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW kierował Tomasz Górecki – kustosz Zbiorów Sztuki Wschodniochrześcijańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Badacze uzyskali także kolejne dowody na to, że mnisi prowadzili w pustelni zaawansowaną działalność skórniczą i przędzalniczą.

Ostraka, czyli teksty zapisane na odłamkach skorup naczyń ceramicznych lub fragmentach kamieni, to jedno z najczęstszych znalezisk w eremie. Tym razem zespół kierowany przez Tomasza Góreckiego znalazł dwie grupy ostraków – skorup pieczołowicie owiniętych tkaniną i przewiązanych sznurkiem. Trwają prace nad odczytaniem ich treści.

Unikalną żelazną patelnię badacze znaleźli dzięki użyciu wykrywacza metalu w miejscu już wcześniej przebadanym. Podobnych znaleziono w Egipcie dotychczas tylko sześć.

Dużo więcej i zdjęcia zabytków w Nauce w Polsce.

Badania eremu w Gurna, który koptyjscy mnisi ulokowali w VI/VII w. n.e. w egipskim grobowcu wykutym w skale ponad 4 tys. lat temu, trwają od 2003 r. Najwspanialsze znaleziska pochodzą jednak ze śmietnika eremitów. To w nim w 2005 r. Tomasz Górecki znalazł trzy świetne zachowane księgi, które leżały w tym miejscu najpewniej ponad tysiąc lat. Więcej o manuskryptach napisałem swego czasu w tekście Pergaminowy manuskrypt znaleziony przez Polaków w Egipcie to Księga Izajasza.