Ilu naszych przodków żyło 1,2 mln lat temu?

18,5 tys. przodków współczesnych ludzi chodziło po Ziemi 1,2 mln lat temu – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Utah w Salt Lake City (USA).

Swój szacunek opierają na analizie dwóch sekwencji ludzkiego genomu i na symulacjach demograficznych. Uzyskana liczba określa tzw. efektywną populację, czyli osobników rozmnażających się. Ogólna liczba ludności to zdaniem badaczy około 55 tys.

18,5 tys. to według prowadzonych analiz najbardziej prawdopodobna liczba. Zdaniem naukowców badania wykazały, że z pewnością populacja naszych przodków nie mogła być wyższa niż 26 tys.

Jak komentują badacze oznacza to, że społeczność ludzi żyjących 1,2 mln lat była zadziwiająco mała. Nie możemy być jednak pewni, czy szacunki te obejmują wszystkich ludzi żyjących w tamtych czasach. Jest tak tylko wtedy, jeśli dochodziło do współżycia przedstawicieli rodzaju Homo z różnych kontynentów (żyli wówczas w Afryce, Azji i Europie). Jest więc możliwe, że liczba ta dotyczy np. jedynie populacji afrykańskiej, z której wywodzi się człowiek współczesny.

Naukowcy oszacowali również efektywne populacje szympansów i goryli. Okazały się one trochę liczniejsze – odpowiednio 21 i 25 tys. osobników. Co warte podkreślenia zwierzęta te nie miały tak dużego zasięgu jak ludzie, gdyż żyły tylko w niektórych rejonach Afryki.

Z wszelkich dotychczasowych badań wydaje się, że liczba ludzi utrzymywała się na bardzo niskim poziomie aż do pojawienia się rolnictwa.

Wyniki badań naukowcy zaprezentowali w PNAS. O badaniach napisał też The New York Times.

Wiem, że materiał jest troszkę starawy, bo sprzed dwóch miesięcy, ale natrafiłem dzisiaj przypadkiem na wyniki tych badań i uznałem je za warte prezentacji.