II Ogólnopolska Studencka Konferencja Archeologiczna „Wokół archeologii”

23-25 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Szczecinie II Studencka Konferencja Archeologiczna „Wokół archeologii. Tysiące dróg – jeden cel: poznać przeszłość…”

Konferencja ma na celu przeprowadzenie dyskusji i ukazanie wieloaspektowości współczesnych badań archeologicznych, a także wymianę doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacji i szeroko pojętej interdyscyplinarności badań archeologicznych.

Archeologia pomimo tego, iż jest relatywnie młoda, przez swój dynamiczny rozwój szybko stała się dojrzałą i nowoczesną nauką. Współczesna archeologia jest wielowymiarowa i w zasadzie nieograniczona, posiada oblicza: naukowe, społeczno-kulturowe, a nawet gospodarcze. Ma również duże znaczenie dla tworzenia i umacniania tożsamości europejskiej, stała się także istotnym elementem współpracy międzynarodowej.

Archeolog jako osoba działająca na pograniczu nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz ścisłych, zmuszony jest do permanentnego kontaktu z różnymi środowiskami. W związku z czym, formułowanie refleksji historycznej inspirowane i wzmacniane jest dziś często przez wyniki badań takich dziedzin nauki jak: geologia, paleontologia, antropologia, archeozoologia, palinologia, paleoekologia, petrografia, traseologia, tafonomia, metaloznawstwo oraz wiele innych.

Rozpoznanie i badanie przeszłości wzbogacone jest więc współcześnie nowymi metodami i procedurami, które dodatkowo wspomaga nieustanny rozwój techniczny, pozwalający na wprowadzenie licznych innowacji, a także urozmaicenie i zoptymalizowanie efektywności badań oraz prezentacji ich wyników.

Organizatorzy – Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego – serdecznie zapraszają Studentów i Doktorantów – nie tylko archeologii!

Zgłoszenia i tematy referatów wraz z abstraktami można wysyłać do 5 marca 2010 r.

Konferencję patronatem honorowym objął JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Archeowieści są patronem medialnym konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

Więcej informacji (pdf). Nowe wiadomości dotyczące konferencji będą ukazywać się na stronie www.skaus.rox.pl.

Tags: