Polacy odkryli kolejne sekrety odległych rejonów Peru

Wielu ustaleń ukazujących w nowym świetle historię osadnictwa w dorzeczu Tambo oraz zasięg kultury Moche w północnym Peru dokonali polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Józefa Szykulskiego z Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W górnym biegu rzeki Tambo w południowym Peru, a więc na terenie rozciągającym się źródeł rzeki na wysokości 5100 m n.p.m., aż po leżące około 2500 m n.p.m. subtropikalne doliny, archeolodzy zlokalizowali wiele dobrze zachowanych obozowisk epoki preceramicznej. Większość z nich znajdowała się w obrębie jaskiń oraz nisz skalnych. Badacze udokumentowali też wiele nieznanych malowideł naskalnych i odkryli liczne ostrza oraz inne narzędzia kamienne.

Wrocławscy archeolodzy przeprowadzili też prace weryfikacyjno-dokumentacyjne w obrębie inkaskiego tambo (Tambo Poroquena), czyli ufortyfikowanego założenia obronnego pełniącego funkcję centrum administracyjnego w regionie. Zlokalizowali tam setki kamiennych oraz glinianych grobowców kopułowych. Odkryli też dobrze zachowane pozostałości kamiennych budynków mieszkalnych oraz budowli ceremonialnych.

Polacy kontynuowali też zapoczątkowane w lutym 2009 prace wykopaliskowe na rozległym prekolumbijskim cmentarzysku w El Pino. Badacze znaleźli doskonale zachowane dzięki ekstremalnie suchemu klimatowi północnej Atakamy mumie owinięte w całuny grobowe, a także biżuterię, malowane naczynia, wyroby tekstylne i plecionkarskie w większości należące do późnego okresu przejściowego (ok. 900-1450 n.e.) i przypisywane kulturze Chiribaya.

Oprócz badań w południowym Peru archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z naukowcami z Universidad Central w Bogocie oraz przedstawicielami peruwiańskich władz regionalnych przeprowadzili rozpoznanie stanowisk archeologicznych w północnej części kraju, na obszarze pogranicznym departamentów Cajamarca i Amazonia. Prace te rzuciły m.in nowe światło na kwestię oddziaływania kultury Moche (ok. 200 – 800 n.e.) na sąsiednie tereny. Tysiące fragmentów i całych naczyń tej kultury, znajdowane na stanowiskach archeologicznych, w lokalnych muzeach i prywatnych kolekcjach w Cajamarce i Amazonii, potwierdzają szerszy niż dotychczas przyjmowano zasięg oddziaływania kultury Moche.

Dużo więcej informacji i warte kliknięcia zdjęcia znajdziecie w Nauce w Polsce.