Najbliższe wystawy, konferencje i wykłady

Prezentujemy lutowe i marcowe imprezy związane z archeologią, o których udało się uzyskać informacje.

Kraków

Konferencje:

22 – 23 lutego (poniedziałek, wtorek)
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów
ul. Sławkowska 17, Duża aula Polskiej Akademii Umiejętności

Pierwszy dzień konferencji odbywać się będzie pod hasłem „Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika. Głosy uczestników badań”. Wpierw pokazane będą trzy filmy o poszukiwaniach szczątków Kopernika, a następnie zaprezentowane zostaną referaty dotyczące między innymi miejsca pochówku w katedrze fromborskiej, najbliższych krewnych astronoma, rekonstrukcji twarzy oraz analizy DNA odnalezionych szczątków. Autorami referatów są dr Jerzy Sikorski, prof. Krzysztof Mikulski, podinsp. mgr Dariusz Zajdel, prof. Tomasz Węcławowicz, dr Tomasz Kupiec, dr Wojciech Branicki.

Drugi dzień będzie poświęcony głosom komentatorów badań. Referaty przedstawią dr Arkadiusz Sołtysiak, dr Tomasz Kozłowski, dr Jarosław Bednarek, prof. Bronisław Młodziejewski, prof. dr art. Józef Flik, prof. Tomasz Grzybowski, dr Peter Gwozdz, prof. Lidia Smentek i doc. dr hab. Michał Kokowski.

Kierownikiem i pomysłodawcą konferencji jest doc. dr hab. Marek Kokowski.

Podczas konferencji z pewnością poruszona zostanie kwestia prawidłowości identyfikacji odnalezionych kości. Więcej na ten temat w tekście Czy szczątki z Fromborka to na pewno Kopernik?

Wystawy czasowe:

Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3
Wyspa Władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów, do 7 marca

Wystawa przedstawia aktualny stań badań na Ostrowie Lednickim, jednym z najważniejszych miejsc w początkach państwowości Polski. Mieszko I ufundował tam, jeden z pierwszych kościołów oraz palatium. Wśród ciekawych znalezisk wystawione są między innymi militaria prawdopodobnie pochodzenia skandynawskiego. Uważa się, że gród na Ostrowie Lednickim został zniszczony podczas najazdu Brzetysława w 1038 roku.

Poznań

Wykłady

17 marca (środa), godzina 11.00
prof. A. Budnik
Problemy z oceną stanu zdrowia naszych przodków
ul. Wodna 27, Muzeum Archeologiczne

Profesor Budnik jest adiunktem w Zakładzie Ekologii Populacyjnej Instytutu Antropologii UAM. Jej publikacje skupiają się wokół populacji Kaszubów, oraz wzorców śmiertelności w historycznej Polsce.

Wystawy

Muzeum Archeologiczne ul. Wodna 27
Bliskie spotkania z… najstarsze narzędzie – pięściak, od 1 lutego (poniedziałek) do 31 marca (środa)

Pięściaki to jedne z najstarszych narzędzi kamiennych. Po raz pierwszy pojawiły się około 1,5 miliona lat temu. Narzędzia te powstały w wyniku obróbki rdzenia, czyli bryły kamienia, np. krzemienia. Kształt nadawano im najpierw przy użyciu tłuka kamiennego, a potem przy pomocy miękkich tłuków wyrównywano jego krawędzie. Pięściaki zwykle mają kształt owalny i miały wiele funkcji. Prezentowany na wystawie pięściak pochodzi z północnej Francji i jego wiek ocenia się na około 400 tysięcy lat.

Pruszków

Wykłady

9 marca
Prof. Andrzej Buko
Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży
O badaniach kamiennej wieży w Stołpiu czytaj w tekście Greckie korzenie wieży w Stołpiu.

16 marca
mgr Barbara Niezabitowska
Ulów – tajemnice starożytnego Roztocza

W Ulowie na Roztoczu odnaleziono cmentarzysko datowane na około IV w. n.e. Archeolodzy wydzieli na nim dwie fazy użytkowania. Jedną wiążę się z Gotami, a młodsza identyfikowana jest ze skandynawskim ludu Herulów. Najciekawszym znaleziskiem były trzy konstrukcje nadziemne ustawione zgodnie z kierunkami geograficznymi. Były to być może platformy ciałopalne. Wśród 200 odnalezionych obiektów około 60 było grobami ciałopalnymi. Wśród zabytków należy wymienić także unikatowy grot włóczni paradnej.

Miejscowa ludność podjęła inicjatywę stworzenia w Ulowie Europejskiej Wioski Herulów, a także stworzenia szlaku turystycznego łączącego miejscowość z niedalekim Masłomęczem.

23 marca
Prof. Paweł Valde-Nowak
Jaskinia w Obłazowej. Sanktuarium ze starszej epoki kamienia

Badania w Jaskini Obłazowej zaczęły się w 1985 roku i od razu stały się sensacją. Na stanowisko, jako pierwszym w Karpatach, odsłonięto warstwy starsze niż schyłkowy paleolit. Jednak najbardziej spektakularnym odkryciem był ciosu mamuta, liczący ponad 30 tys. lat w kształcie bumerangu. Obok odnaleziono fragmenty kości palców – najstarsze szczątki Homo sapiens na ziemiach polskich. Na licznych przedmiotach odnaleziono również ślady ochry, czerwonego pigmentu. Najnowszym znaleziskiem jest obrobiona i szlifowana muszla ślimaka Conus, możliwe, że służąca jako instrument muzyczny. Uważa się, ludzie przybywali do Jaskini Obłazowa aż z Czech, by poddać się rytuałom, albo magicznym obrzędom. Wśród innych znalezisk w jaskini można wymienić zęby nosorożca włochatego, kości lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej, poroże renifera, czy kliny rogowe, które były narzędziami górniczymi.

Referaty odbędą się: pl. Jana Pawla II 2, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy

Słupsk

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
Świat Słowian i Wikingów od 29 stycznia do końca marca 2010 r.

Wystawa przybliża życie Słowian i Wikingów wczesnego średniowiecza (IX – XI wiek). Ukazuje zwyczaje, wierzenia, życie codzienne, sposoby walki i sztukę ludów, które spotykały się tutaj – na Pomorzu. Będzie można przyjrzeć się wnętrzu słowiańskiej chaty myśliwego, miejscu odprawiania obrzędów z wielkim posągiem pośrodku, porównać sposoby chowania zmarłych u Słowian i Wikingów, zajrzeć do obozu wojowników, obejrzeć piękną broń i pancerze, stroje, wspaniałą biżuterię srebrną, sprzęty domowe, narzędzia, gry i zabawki sprzed 1000 lat.

Toruń

Wykłady:

30 marca (wtorek), godz. 10.00
Prof. Janusz Czebreszuk
Bruszczewo (południowa Wielkopolska): laboratorium do badań nad początkami epoki brązu w Europie Środkowej
Instytut Archeologii UMK, sala im. Romana Jakimowicza (nr 1)

Stanowisko w Bruszczewie odnaleziono w 1943 roku, ale pierwsze wykopaliska rozpoczęły się w połowie lat 60. XX wieku. Od 1995 UAM powrócił na stanowisko, a od 1999 roku współpracuje z ekspedycją niemiecką. Osadę w Bruszczewie datuję się na około 2000-1700 lat p.n.e i wiążę się z kulturą unietycką. Obronna osada znajdowała się na półwyspie i miała około 120 metrów średnicy. Odnaleziono w niej między innymi warsztat metalurgiczny oraz liczne narzędzia kamienne jak tłuki, żarna, siekiery, czy topory, a także pływaki do sieci oraz szydła. Mieszkańcy opuścili osadę prawdopodobnie z powodu lokalnej katastrofy ekologicznej spowodowanej zbyt ekspensywną obecnością człowieka. Czytaj też: Bruszczewo: osada prehistorycznych metalurgów.

Warszawa

Sesja Naukowa:

17 marca (środa), godz. 11.00
Ceramika z osady w Janowie/Truso
ul. Długa 52 , PMA, Sala Odczytowa (wejście od Ogrodu Krasińskich)

Badania wykopaliskowe w Janowie, gdzie odkryto skandynawski port, rozpoczęły się 1983 roku. Kolejne lata badań wskazały, że Janów najpewniej kryje pozostałości słynnej wczesnośredniowiecznej osady handlowej Truso.

Sesja naukowa ma na celu przedstawienie ceramiki odkrytej na terenie Janowa Pochodzi ona z różnych czasów – od wczesnej epoki żelaza, przez okres wpływów rzymskich oraz wędrówki ludów, aż do wczesnego średniowiecza. Sesję naukową rozpocznie dr Marek Jagodziński, a referaty przedstawią między innymi dr Henryk Machajewski oraz Beata Jurkiewicz, Marcin Ignaczak, Jakub Affelski, Michał Auch i Maciej Trzeciecki.

Czytaj też: Dzieje Truso bogatsze niż sądziliśmy.

Wykłady:

23 lutego (wtorek), godz. 13.30 zmiana terminu
dr G. Majcherek
Najnowsze badania polskiej misji archeologicznej na Kom el – Dikka w Aleksandrii
Al. Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe, Sala Kinowa (organizowane przez ZAŚ PAN)

Wykopaliska w Aleksandrii zaczęły się w 1958 roku, a zainicjował je jeszcze profesor Kazimierz Michałowski. Przyniosły wiele efektownych znalezisk, nieraz opisywanych przez media. Pracami kieruje doktor Majcherek z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. W Kom el – Dikka odkopano zabytki z czasów grecko – rzymskich, w tym 13 sal wykładowych. Więcej o badaniach w Aleksandrii.

2 marca (wtorek), godz. 13.30 zmiana terminu
prof. P. Bieliński
Dużo grobów i ubaidzka niespodzianka na kuwejckiej pustyni – As-Sabbiya 2009
Al. Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe, Sala Kinowa (organizowane przez ZAŚ PAN)

Piotr Bieliński jest profesorem w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. O najnowszych odkryciach jego zespołu w Kuwejcie możesz przeczytać w tekście Pustynia kryła osadę sprzed siedmiu tysięcy lat.

9 marca (wtorek), godz. 13.30
doc. dr hab. Hanna Szymańska, mgr Krzysztof Babraj
Wykopaliska w bazylice w Marei w 2009 r.

Badania archeologiczne polskiej misji z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie trwają już 10 lat. Marea znajduję się w Egipcie, 45 kilometrów na południowy-zachód od Aleksandrii. Podczas prac w lipcu i sierpniu 2009 roku naukowcom udało się odkryć baptysterium o wymiarach 4,50 na 2,50 i wysokości 1,50 metra. Konstrukcja wykonana jest z bloków kamiennych, a przylega do niej studnia.W sklepach koło bazyliki odnaleźli ponad 300 monet, odważnik i ponad 400 muszli różnego rodzaju skorupiaków. Więcej o badaniach w Marei.

Wystawy czasowe:

PMA, ul. Długa 52
Mieszkańcy Gwieździstego Nieba, od 2 lutego do 25 kwietnia 2010 r.

Na wystawie, w ciekawej aranżacji plastycznej, zaprezentowano materiały z badań wykopaliskowych z rejonu Hajdù – Bihar na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej, zamieszkiwanej przez różne ludy koczownicze. Ukazano wszystkie rodzaje pochówków oraz historię i zmieniające się zwyczaje pogrzebowe na tym terenie od okresu neolitu (młodsza epoka kamieni), po okres wczesnego chrześcijaństwa (Madziarów). Na ekspozycji zgromadzono ok. 300 oryginalnych zabytków wydobytych z grobów szkieletowych bądź popielnicowych: urny, przystawki, ozdoby, paciorki, plakietki, broń, okucia rzędów końskich oraz symbole chrześcijaństwa, krzyżyki, medaliki. Na wystawie są także rekonstrukcje grobów szkieletowych i ciałopalnych w skali 1:1, makiety, m.in. kurhanów, kościołów.

Instytut Archeologii UKSW ul. Woycickiego 1/3 bud. 23
Z pradziejów ziem polski

Wystawę stworzono przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego. Przedstawia zabytki z terenów Polski od epoki kamienia do średniowiecza. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na UKSW, która ma na celu zapoznanie studentów innych kierunków z dziedzictwem kulturowym, a także archeologicznym naszego kraju.

Hrubieszów

O części imprez odbywających się w drugiej połowie lutego informowaliśmy w poprzednim wykazie imprez

Osoby, które posiadają informacje o niewymienionych wyżej wykładach, konferencjach, wystawach czasowych i innych imprezach, prosimy o kontakt. Szczególnie gorąco zachęcamy do tego uniwersytety, muzea i inne instytucje oraz stowarzyszenia. Informacje można wysyłać na adres archeowiesci@gmail.com .

Wykaz przygotowała Julia Chyla.

Tags: