Kolejne polskie odkrycie u ujścia Donu

Pozostałości po wielokondygnacyjnej, monumentalnej budowli z okresu hellenistycznego odnaleźli w Tanais, u północno-wschodnich wybrzeży Morza Azowskiego nad Donem, archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pracujący pod kierunkiem dr. Tomasza Scholla.

Podczas badania śmietniska z okresu rzymskiego i gockiego Polacy natrafili na mur z epoki hellenistycznej. Jego jakość i grubość świadczą, że jest pozostałością dużej budowli o 3 lub 4 piętrach. Możliwe, że była to rezydencja władcy zachodniej części Tanais.

Na korzyść tej teorii ma świadczyć strategiczne usytuowanie budowli w narożniku fortyfikacji obok mostu i bramy wjazdowej, także odkopanych przez naszych archeologów. Zdaniem dr. Scholla, analogie do takiego położenia rezydencji można znaleźć np. w Neapolu Scytyjskim (dzisiejszy Symferopol).

Wszystko wskazuje na to, że w początkach I wieku p.n.e. za panowania Mitrydatesa VI Eupatora, tą część Tanais przebudowano według założeń urbanistycznych typowych dla hellenistycznej Grecji.

Polacy badają Tanais nieprzerwanie od 1996 roku.

Dużo więcej i zdjęcia w depeszy PAP opublikowanej przez Wirtualną Polskę.