Dziwny pochówek z Kujaw

Nietypowe założenie składające się z pochówku ludzkiego i towarzyszących mu obiektów o enigmatycznym przeznaczeniu przebadali wiosną i latem 2009 r. archeolodzy z Fundacji Patrimonium.

Zagadkowy zabytek znajduje się pośród pozostałości po osadzie z przełomu XII i XIII w. w Czerniewiczkach (gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie).

Archeolodzy natrafili tam na zespół obiektów o niespotykanej funkcji, usytuowanych na planie nieregularnego koła. W jednym z nich znajdowały się półkoliście ułożone czaszki zwierząt, m.in. krów i konia przykryte brukiem z dużych kamieni. W centralnej części założenia znajdował się natomiast ludzki pochówek szkieletowy pochodzący z wczesnego średniowiecza.

Zdaniem badaczy całe założenie ma prawdopodobnie jakieś znaczenie kultowe, a obiekt z czaszkami zwierzęcymi można uznać za rodzaj „ofiary zakładzinowej”.

Więcej i zdjęcia w Nauce w Polsce.