Opolska fosa pochodzi z XI w.

Drewno pobrane z umocnionego brzegu fosy, który archeolodzy odkryli we wrześniu pod przebudowywanym amfiteatrem w Opolu, pochodzi z lat 80. XI w.

Taki wynik dała analiza dendrochronologiczna, którą wykonał prof. Marek Krąpiec.

– Te wyniki bardzo nas ucieszyły – przyznał na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej” prof. Sławomir Moździoch, nadzorujący wykopaliska w amfiteatrze. – Dotąd wydobyte elementy datowane na XIII i XIV wieku, czyli na czas, gdy istniał już zamek. Też są cenne, ale my szukaliśmy śladów Ostrówka, czyli grodu być może istniejącego już w X wieku.

Zdaniem naukowców odkryte drewniane umocnienia fosy powstały podczas przebudowy grodu.

Archeolodzy czekają jeszcze na analizy dendrochronologiczne kolejnych próbek. Trwają też badania próbek, które pozwolą lepiej poznać środowisko naturalne w okolicach wczesnośredniowiecznego grodu. Planowane są też dalsze prace archeologiczne w tej części Opola.

Wcześniejsze doniesienia z wykopalisk w Opolu.