Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza na konferencję

Człowiek bez przeszłości nie istnieje. Wszystko co wiemy, wszystko czym jesteśmy, wszystkie nasze decyzje, plany i marzenia wywodzą się z tego czego doświadczyliśmy w przeszłości. Zarówno my sami jak i cała nasza cywilizacja to suma wydarzeń, które miały miejsce wczoraj, rok, sto i tysiąc lat temu. Codziennie nieświadomie używamy, podziwiamy, krytykujemy i zmieniamy tysiące rzeczy, idei i słów, które od wieków tworzą naszą cywilizację i nas samych. „Każdy dzień jest podróżą przez historię.” śpiewał Jim Morrison rozumiejąc że wszystko co nas otacza ma swoje korzenie głęboko w przeszłości.

Zrozumienie procesów, które tworzyły i tworzą teraźniejszość jest kluczem do zrozumienia nas samych. Już 2000 lat temu Cyceron zwykł mawiać „Historia magistra vitae.”. Badanie przeszłości staje się więc niezbędnym elementem poznania samego siebie i otaczającego nas świata.

Archeolodzy i etnolodzy studiując, interpretując i opisując naszą przeszłość ułatwiają nam jej poznanie przygotowując gotowe publikacje i opracowania. Dzięki nim przez kilka godzin spędzonych z książką w zaciszu własnego domu możemy dowiedzieć się o rzeczach, ludziach i ideach, które kształtowały naszą cywilizację tysiąc lat temu i tych, które formują ją do dziś.

Zapraszamy Państwa do udział w konferencji „Najnowsze osiągnięcia badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk”, która odbędzie się 22 stycznia 2010 roku w Warszawie.

Konferencja jest pierwszą inicjatywą o takim charakterze. Dzięki popularnonaukowej formie wystąpień skierowana jest nie do naukowców lecz do wszystkich pasjonatów przeszłości, co czyni ją doskonałą okazją do prezentacji doświadczeń i wiedzy z zakresu archeologii i etnologii w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Problematyka wykładów skupiona jest na pobudzeniu wyobraźni oraz odkrywaniu wizji przeszłości.

Wysoki poziom Konferencji zapewniają eksperci z dziedziny archeologii i etnologii.

Swój udział zapowiedzieli między innymi:
• Kierownik Łódzkiego oddziału IAE PAN doc. dr hab. Jerzy MAIK
• Kierownik Zespołu Badań Ratowniczych Wrocławskiego Oddziału IAE PAN prof. dr hab. Bogusław GEDIGA
• Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich prof. UKSW, dr hab. Zbigniew KOBYLIŃSKI

PROGRAM KONFERENCJI

Zaproszeni prelegenci podzielą się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą z następujących obszarów:
• Wpływ promocji wyników badań archeologicznych i etnologicznych na gospodarkę i społeczeństwo.
• Początki człowieka – życie ludzi w czasie epoki kamienia
• Początki państwa Polskiego – życie ludzi w okresie kształtowania się państwa Polskiego
• Technologia w służbie archeologii – najnowsze urządzenia do badań archeologicznych
• Etnologia w służbie społeczeństwu – problemy społeczne które można rozwiązać dzięki pracy etnologów

Przeczytaj szczegółowy program konferencji

Kontakt:
Zbigniew Kubiatowski
Dział Obsługi Nauki IAE PAN
Al. Solidarności 105 pok. 108
z.kubiatowski@gmail.com
(22) 620 28 81 wew. 139

Archeowieści są patronem medialnym konferencji.

Na banerze zapowiadającym konferencję widać kamienny krąg datowany na około 5500-4500 lat p.n.e. Jest to najbardziej znany zabytek z Nabta Playa w Egipcie – największego w Afryce centrum osadnictwa neolitycznego, które przez wiele lat badał profesor Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.