Czesi odkryli wielkie rondle

Rondel to w archeologii założenie przestrzenne mające zazwyczaj formę kręgu lub owalu otoczonego co najmniej jednym rowem, a czasami także palisadą. Konstrukcje takie najczęściej spotyka się w Niemczech i Czechach. I właśnie nasi południowi sąsiedzi ogłosili odkrycie czterech takich konstrukcji, z których dwie są największymi rondlami, jakie dotąd odkryto.

Museum_Quintana_-_Unternberg_1

Makieta rondla z Künzing-Unternberg (ok. 4840-4590 p.n.e.). Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Wolfgang Sauber

Wielkie neolityczne rondle o średnicy 230 i 214 m Czesi odkryli niedaleko Kolina podczas szeroko zakrojonych badań związanych z budową obwodnicy tego miasta. Pierwszy z nich otaczały aż cztery rowy, z których największy miał 4,5 m głębokości i 14 m szerokości. Pozostałe dwa odkryte w tym rejonie kręgi mają 80 i 75 m średnicy.

Przeznaczenie tych konstrukcji jest jedną z większych zagadek archeologii. W ich wnętrzu nie ma śladów osadnictwa. Najczęściej wspomina się przeznaczeniu kultowym tych konstrukcji, ale mogły też mieć zastosowanie obronne.

Łącznie w Europie odkryto ponad 100 rondli. Jeden zidentyfikowano w ubiegłym roku niedaleko Biskupina.

Na podstawie depeszy CTK w serwisie Ceske Noviny.