Malowidła z X wieku w ruinach peruwiańskiej świątyni

W ostatnim czasie w Peru naukowcy bardzo często dokonują nowych odkryć. Kolejne z nich to kolorowe malowidło naściennego ulokowane w północnej części kompleksu archeologicznego Chotuna, około 16 kilometrów na zachód od miasta Lambayeque.

Fresk jest pozostałością świątyni z około IX-X wieku naszej ery. Archeolodzy znaleźli też ozdobne koliste fryzy i antropomorficzną falę – charakterystyczny motyw kultury Lambayeque.

Kierownik badań Carlos Wester poinformował, że zabytki odkryto dzięki usunięciu piętnastometrowej wydmy. – Pojawiły się pierwsze oznaki fresków, co zachęciło nas do kontynuowania wykopalisk i kilka miesięcy później znaleźliśmy strukturę przedstawiającą fryz z kolistymi wzorami.

Naukowcy przypisują znalezisko kulturze Lambayeque, która rozwijała się w latach 750-1375 na wybrzeżach północnej części Peru, czyli przed przybyciem Inków na te tereny.

W oparciu o materiał podesłany przez Inkowie.com. Zdjęcie jest na stronach peruwiańskiej agencji Andina, ale niewiele widać.