Prehistoryczna osada spod Łowicza

Rozległą osadę kultury trzcinieckiej odkryli archeolodzy w miejscowości Polesie pod Łowiczem podczas badań autostradowych. To najbogatsze stanowisko tej kultury, jakie dotąd odkryto.

Kultura trzciniecka dominowała w II tysiącleciu p.n.e na terenach centralnej i wschodniej Polski oraz na zachodnich terenach Ukrainy i Białorusi. Dotąd uchodziła za dość „biedną” kulturę. Charakteryzowały ją rzadkie i małe osady, nieciekawa ceramika, skromna liczba przedmiotów z brązu. Stanowisko spod Łowicza trochę zmienia ten obraz.

Odkryte w Polesiu centrum osadnicze z zagrodami i warsztatami ma aż 17 ha powierzchni. Na tym terenie archeolodzy znaleźli łącznie kilkanaście tysięcy zabytków kamiennych.

Dotychczasowe badania wykazały, że mieszkańcy osady hodowali bydło i świnie, siali owies, pszenicę i jęczmień.

– Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że to, czego się dowiedzieliśmy o kulturze trzcinieckiej, o wczesnej fazie epoki brązu na podstawie stanowiska w Polesiu, przewyższa sumę wiedzy o tej kulturze zgromadzoną na podstawie wcześniejszych badań. Samych dat radiowęglowych, metodą C14, mamy tutaj 41, czyli więcej niż wszystkich dat dla tej kultury. Zawierają się w przedziale 1530 – 1210 p. n. e. – powiedział „Rzeczpospolitej” kierownik badań dr Seweryn Rzepecki z Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej i ilustracje w „Rzeczpospolitej„.