Osada Celtów ze Świętokrzyskiego

W Opatkowicach koło Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) archeolodzy natrafili na pozostałości celtyckiej wsi z I w. p.n.e. To najbardziej na północ wysunięta osada Celtów w Małopolsce.

Odkrycia dokonano podczas prac związanych z budową gazociągu.

Archeolodzy odsłonili m.in. dwie półziemianki, ślady palenisk, gliniankę, z której wybierano glinę i dobrze zachowany piec do wypału wapna. Układ zabytków wskazuje, że budowany gazociąg przeciął skraj osady.

Archeolodzy odkryli też skorupy ceramiki malowanej oraz na resztki situli grafitowej, czyli naczynia, które zrobiono ze specjalnej gliny z dodatkiem grafitu. Był to bardzo cenny produkt, który prawdopodobnie sprowadzono z Moraw.

Na podstawie Gazety Wyborczej Kielce.